TRÀMITS I GESTIONS

Consulta prèvia de classificació de l’activitat

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l’ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d’aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d’aplicació. La descripció aportada de l’activitat a desenvolupar ha d’ésser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que volen exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha d'aportar el document que acrediti la representació.

Tornar a tots els tràmits i gestions
Buy now