TRÀMITS I GESTIONS

Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

És el règim d’intervenció al qual, en els municipis de menys de 50.000 habitants, subjecten l’exercici d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari.

El Responsable a tramitar i resoldre és el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que:
– Es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o
– Es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d’establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigides per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.

No estaran subjectes a aquesta llicència (per està subjectes a comunicació prèvia), els d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:

– Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.
– Els que siguin d’interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d’establiments de concurrència pública.
– Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i a l’annex I de l’Ordenança d’intervenció municipal.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que volen dur a terme un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en un mateix establiment o espai obert al públic.

Com tramitar-ho?

Presencialment

Oficina d’Atenció a l’Empresa
Ajuntament de Molins de Rei
Pl. del Mercat, 5-6 -08750 Molins de Rei
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h
Tel. 93 680 02 97

Quin cost té?

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

. En prevenció i seguretat en matèria d’incendis, cal acompanyar l’informe de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
. Memòria de l’espectacle públic o activitat recreativa. En aquesta memòria cal aportar la informació mínima següent:

– Denominació de l’activitat recreativa extraordinària a celebrar.
– Descripció de l’activitat a realitzar. Especificar si l’activitat comptarà amb actuació musical en directe, música enregistrada o actuacions en escenari. Especificar si l’activitat disposarà de atraccions de fira.
– Lloc concret on en realitzarà l’activitat (indicar si és espai obert o tancat, i si es disposarà de tancament perimetral).
– Dia/es de durada de l’acte recreatiu extraordinari.
– Hora/es de durada de l’acte recreatiu extraordinari.
– Especificar dies de muntatge i desmuntatge.
– Aforament màxim previst: Especificant si es disposarà de seient o no. Especificant si es lliurarà entrada o altre sistema de control.
– Previsió de personal de vigilància: Especificat si la policia local es farà càrrec de la seguretat en l’interior del recinte.
– Previsió de personal de control d’accés.
– Previsió de lavabos, relacionant rentamans, cabines WC i urinaris així com la seva ubicació.
– Previsió de voluntaris de Protecció Civil.
– Previsió d’assistència sanitària. Caldrà indicar si l’emplaçament on es farà l’acte compta amb farmaciola o si estarà present un vehicle medicalitzat.
– Tipologia del públic que s’espera: (infantil, juvenil, gent gran, totes les edats…)
– Indicar si es distribuiran aliments i/o begudes, indicant si són alcohòliques: Especificar l’espai on s’ubicarà aquesta venda.
– Indicar si està previst cuinar durant l’acte, mitjançant els propis participants o empresa de catering. Indicar quins equipaments de cuina es faran servir (cuina mòbil, barbacoa) i indicar en quin espai es volen ubicar aquests elements de cocció.
– Especificar tipus de subministrament elèctric: (generador elèctric, contracte de subministrament amb companyia, connexió amb alguna dependència municipal). Caldrà aportar butlletí de reconeixement si s’escau.
– Especificar altra informació referida a elements que intervenen en l’activitat: utilització de vehicles, de material pirotècnic, atraccions recreatives, ús d’animals, ús del foc, necessitats instal•lacions complementàries i altra informació essencial per comprendre l’activitat i poder imposar les condicions necessàries per evitar accident o situacions de perill.
– Relacioneu, si s’escau, l’equipament que sol•liciteu a l’Ajuntament: núm. de taules, cadires, tarima… etc.
– Publicitat: Definir si l’activitat efectuarà publicitat mitjançant cartells, bustiada, megafonia….etc. Especificar quantes cartelleres i on es situaran (Espais habilitats per l’Ajuntament únicament) i dies de durada de la publicitat, indicant mitjans i persones que ho supervisen.
– Residus:

  • Especificar tipologia de residus i quantitat estimada. Sol•licitar nombre de contenidors.
  • Especificar quins mitjans propis s’aporten per la recollida de residus.

Impresos del tràmit

Sol·licitud d’autorització d’espectacle o activitat recreativa de caràcter extraordinari

Informació dels formularis i documentació necessària – Canal Empresa

Tornar a tots els tràmits i gestions
Buy now