Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Bases reguladores d’ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat 2016

Publicada el 29 de setembre de 2019

Regular l’atorgament dels ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat. Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/2232/2016, de 3 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat (DOGC núm. 7222 de 7.10.2016). El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes de des l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC.

+ Ampliar informació


Futur Impact – Turisme Responsable i Accessible

Publicada el 29 de setembre de 2019

B-Ready és el un programa d’acceleració i finançament de startups d’alt impacte social que té per objectiu ajudar a incrementar el volum de vendes, establir aliances estratègiques amb grans empreses i aconseguir el finançament necessari per impulsar el startup. Es tracta d’un projecte “d’acceleració d’empreses turístiques” que busca empreses noves en el sector turístic amb compromís de responsabilitat social i mediambiental per poder formar-les, orientar-les i aconseguir finançament. Termini presentació, s’ha ampliat la convocatòria fins el 16 de maig.

+ Ampliar informació


Noves convocatòries europees – SME Instrument

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’SME Instrument és un programa de la Comissió Europea que ofereix subvencions a fons perdut a les pimes amb projectes innovadors de gran impacte i amb un alt potencial de creixement internacional. L’SME Instrument compta amb un pressupost de 3.000 M€ per al període 2014-2020, repartit en convocatòries periòdiques que s’obren cada 3 mesos aproximadament. A diferència de la majoria de convocatòries de l’Horitzó 2020 (el programa marc en el qual s’emmarca l’SME Instrument), l’SME Instrument permet a les pimes presentar els seus propis projectes i fer-ho de manera individual, sense necessitat de formar consorci. La Comissió Europea planteja dues fases (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores dels Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització

Publicada el 29 de setembre de 2019

Els Cupons a la Internacionalització són ajuts que les empreses podeu sol·licitar a ACCIÓ i destinar-los a posar en marxa projectes d’iniciació a l’exportació. Beneficiaris Aquest programa d’ajuts està dirigit a empreses que encara no exportin o que exportin fins a un màxim del 15% de la seva facturació, és a dir, empreses amb poca experiència exportadora o que encara no han exportat mai. El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 30 de desembre de 2015, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

+ Ampliar informació


Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

Publicada el 29 de setembre de 2019

Concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial, subjecte a les bases publicades a l’Ordre EMO/217/2015, de 8 de juliol. Poden ser beneficiàries les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que, de forma preferent, compleixin tres dels sis criteris següents: a) Les empreses que comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o en el moment de la formalització de l’operació, i sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial. b) Les empreses amb un centre de producció de menys de (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores d’ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (MERCAT)

Publicada el 29 de setembre de 2019

Podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les empreses joves i innovadores amb establiment operatiu a Catalunya impulsades per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya (centres CERCA) per llançar al mercat els resultats de la seva recerca i coneixement. Les empreses beneficiàries hauran de complir els requisits següents: a) Ser pimes no cotitzades, d’acord amb la definició de pime de la normativa europea. b) Estar registrades des de fa cinc anys com a màxim. Si no estan obligades a registrar-se, el període de cinc anys comença a comptar des que han iniciat la seva activitat econòmica o (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now