Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

Publicada el 29 de setembre de 2019

RESOLUCIÓ EMO/2747/2011, de 14 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EMO/1832/2011, de 14 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte, i se’n fan públiques les convocatòries per a l’any 2011. Per mitjà de la Resolució EMO/1832/2011, de 14 de juliol (DOGC núm. 5928, de 26.7.2011), s’aproven les bases reguladores del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte, i se n’obren les convocatòries per a l’any 2011.

+ Ampliar informació


Microcrèdits socials per a persones emprenedores usuàries d’INICIA

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Departament d’Empresa i Ocupació i Microbank de La Caixa, han signat un nou conveni de col·laboració per tal d’oferir microcrèdits socials per a persones emprenedores usuàries d’INICIA. La principal novetat respecte als productes que ja teníem és que no es requeriran garanties ni avals per a la seva formalització (excepte per a persones jurídiques) Les condicions són les següents: Import màxim: 25.000 euros (amb un màxim del 95% de la inversió) Beneficiaris: Persones físiques amb un projecte d’autocupació. Professionals autònoms amb rendes fins a 60.000 euros. Persona jurídica (Microempreses amb menys de 10 treballadors i amb una facturació anual (...).

+ Ampliar informació


Ajuts i finançament d’ ACC1Ó 2012

Publicada el 29 de setembre de 2019

Us oferim un conjunt de recursos que us ajudaran a afrontar totes les fases de l’activitat internacional: iniciació, expansió i consolidació. INTERNACIONALITZACIÓ: Préstec i+i, Iniciació a l’Exportació, Incorporació de Talent per a la Internacionalització, Beques a Empreses a l’Estranger, Internacionalització Agrupada, Missions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament. INNOVACIÓ: Préstec i+i, Innoempresa ? Projectes d’Innovació, Nuclis d’innovació tecnològica ? Projectes de Recerca i Desenvolupament (R+D), Inversions empresarials d’alt impacte, Plans d’actuació d’unitats de valorització, Xarxes d’Inversors Privats, XIP, Tecnio. GESTIÓ I ESTRATÈGIA EMPRESARIAL: 360º Competitivitat.1a convocatòria: 08/03 a 12/04. 2a convocatòria: 16/04 a 28/06. 3a convocatòria: 02/07 a 11/10

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now