Assessorament especialitzat

Assessorament especialitzat

ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Assistència tècnica als nous empresaris durant els primers tres anys d’activitat.
L’assistència, que realitza un assessor del Servei de Creació d’Empreses, consisteix en analitzar objectivament el funcionament de l’empresa, orientant i recolzant la presa de decisions, i aportant eines que permetin consolidar l’empresa, estabilitzant-la o preparar-la per una nova fase de creixement.

L’assistència es duu a terme preferentment a la pròpia seu de l’empresa.

A qui s’adreça: a qualsevol empresa creada amb el suport del Servei de Creació d’Empreses de l’ajuntament de Molins de Rei, que estigui dintre dels seus primers tres anys d’activitat.
Durada: segons necessitats de l’empresa.
Informació per fer la inscripció: mitjançant empresa@molinsderei.cat o al telèfon 936800297


CAPACITACIÓ EMPRESARIAL

Servei per capacitar emocional i empresarialment als emprenedors i empresaris mitjançant sessions de coaching personalitzades. Els continguts s’adapten a les necessitats concretes de cada cas.  Els aspectes més freqüents que es treballen és  la gestió del temps, gestió de l’estrès, de l’adversitat i del canvi, comunicació amb el client, les relacions socials, habilitats i competències, lideratge i negociació, influència i diferenciació, i el pla d’acció. Aquest servei s’ofereix amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Informació per fer la inscripció: mitjançant empresa@molinsderei.cat o al telèfon 936800297

 

 

 


Tornar a tots els serveis a empreses
Compartir:
Buy now