Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Subvencions per a l’impuls de la llengua catalana en l’àmbit empresarial a Catalunya

Disponible fins el dia 21/02/2024 / Publicada el 7 de febrer de 2024

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha obert una línia de subvencions per promoure actuacions específiques de foment de la llengua catalana en l’àmbit de l’empresa a Catalunya. En el marc d’aquestes ajudes poden ser subvencionables: Elaboració d’un pla lingüístic d’empresa i posada en marxa d’accions de foment de la llengua catalana previstes en aquest pla amb l’objectiu d’incrementar l’ús del català en l’entorn laboral i oferir productes i la prestació de serveis. Accions de foment de la llengua catalana per incorporar-la a productes i serveis de l’empresa, a les activitats laborals i també a tota la documentació mercantil i laboral (...).

+ Ampliar informació


Subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d’accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa,

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de novembre de 2023

Vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, en sectors estratègics, en el marc del Component 20 Pla estratègic d’impuls de la formació professional, del Pla de recuperació, transformació i resiliència (MRR) – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 723062): RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2023, per la qual s’obre la convocatòria, per als anys 2023-2024, per a la concessió de subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d’accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, vinculades (...).

+ Ampliar informació


Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial

Convocatoria finalitzada / Publicada el 7 de novembre de 2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de préstecs compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès), destinades a finançar projectes d’inversió i desenvolupament industrial que impliquin: la digitalització de la indústria la inversió industrial amb impacte significatiu la transformació del sector de l’automoció Trobareu els requisits i les condicions dels préstecs quan accediu a l’opció de ‘Sol·licitar el préstec‘, a l’apartat de requisits. Podran ser beneficiaris d’aquesta línia de préstecs: Empreses industrials i de serveis a la producció. Queden excloses aquelles empreses industrials incloses en les divisions 10, 11 i 12 de la Classificació (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat (SOC-CONTRACTACIÓ).

Convocatoria finalitzada / Publicada el 7 de novembre de 2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és incentivar la contractació laboral de persones aturades en situació de major vulnerabilitat, mitjançant una subvenció a les empreses contractants amb l’ objectiu de fomentar la creació d’ocupació estable. Els contractes hauran de ser a: Jornada completa. Subscriure a les categories professionals 3 a 11 Tenir centre de treball ubicat a Catalunya Seran subvencionables les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec de l’ entitat beneficiària dels contractes indefinits subscrits amb persones que compleixin els requisits d’ aquesta convocatòria, durant un màxim de 12 mesos. Podran ser beneficiaris: Les entitats sense ànim de lucre, incloses les (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional

Convocatoria finalitzada / Publicada el 25 d'octubre de 2023

RESOLUCIÓ EMT/3352/2023 per la qual es fa publica la convocatòria per a l’any 2023 de la línia de subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional. L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional per tal d’incrementar el volum i la freqüència de les exportacions de les empreses beneficiàries. Aquestes activitats poden ser de promoció digital i/o promoció física. Podran ser beneficiaris les empreses amb seu operativa a Catalunya constituïdes com a societat anònima, societat de responsabilitat limitada o societat cooperativa que compleixin els següents requisits: Facturació mínima de (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional

Convocatoria finalitzada / Publicada el 17 d'octubre de 2023

RESOLUCIÓ EMT/3352/2023, de 2 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2023 de la línia de subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional (ref. BDNS 719449). (gencat.cat) Objecte: Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional per portar a terme projectes de realització d’activitats de promoció internacional per tal d’incrementar el volum i la freqüència de les exportacions de les empreses beneficiàries. Aquestes activitats poden ser de promoció digital i/o promoció física. Beneficiaris: Empreses amb seu operativa a Catalunya constituïdes com a societat anònima, societat de responsabilitat limitada o societat cooperativa que (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now