Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Subvencions per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 27 de novembre de 2020

El dia 26 de novembre es va obrir el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19, RESOLUCIÓ TSF/2934/2020. La línia de la convocatòria per elaborar els plans d’igualtat entre dones i homes a empreses i entitats és la D1. El termini de presentació de sol·licituds és de 7 dies hàbils, és a dir, fins al 4 de desembre. Fent clic aquí aneu directament a la convocatòria

+ Ampliar informació


Anunci de l’aprovació inicial de les bases reguladores específiques de la convocatòria d’ajuts per la mobilitat sostenible per autònoms i microempreses

Convocatoria finalitzada / Publicada el 6 de novembre de 2020

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria d’ajuts per la mobilitat sostenible per autònoms i microempreses. El text íntegre de la publicació es troba inserit en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 27 d’octubre de 2020, amb número de registre CVE 2020029666. Molins de Rei, 27 d’octubre de 2020 Xavi Paz Penche Alcalde

+ Ampliar informació


Ajuts a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en cooperació internacional (Nuclis R+D Internacional)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 d'octubre de 2020

Es subvencionen projectes d’R+D en cooperació internacional entre empresa/s catalana/es amb països i regions amb Convenis signats amb ACCIÓ. Els socis internacionals del projecte podran ser dels països i regions següents: Alemanya, França, Israel, Corea del Sud i la Regió del Quebec a Canadà. Aquest ajut va dirigit a Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb experiència i capacitat per dur a terme activitats d’R+D a Catalunya, i que com a mínim hauran de tenir 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. Es recomana als sol·licitants validar prèviament a la sol·licitud aquesta viabilitat financera amb (...).

+ Ampliar informació


Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empeses emergents amb tecnologia pròpia)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 d'octubre de 2020

És un ajut directe per desenvolupar el seu producte o servei, validar el model de negoci per arribar al mercat i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt potencial de creixement. Està dirigit a Startups tecnològiques enteses com, empreses amb ànim de lucre, tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya. Els requisits són: – Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors. No es consideren beneficiaris els empresaris individuals. – Que l’equip fundador siguin emprenedors, no pas empreses o institucions, i que aquests tinguin la majoria del capital de l’empresa (51%). – Que s’hagin (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC), de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D

Convocatoria finalitzada / Publicada el 29 d'octubre de 2020

Aquest ajut va dirigit a:  Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i que com a mínim tinguin 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. Desenvolupadores de tecnologia acreditades TECNIO, que apareixen al moment de presentar la sol·licitud al web d’ACCIÓ – TECNIO (més informació). Quins són els requisits específics? – Projectes d’RD hauran de ser entre, almenys: o una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o un desenvolupador de tecnologia acreditat TECNIO – Líder del projecte haurà de ser una empresa, que actuarà com a interlocutor. – L’Acord de col·laboració s’haurà de presentar a ACCIÓ màxim (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei per la reactivació econòmica dels autònoms, microempreses i centres especials de treball

Convocatoria finalitzada / Publicada el 7 d'octubre de 2020

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat la present convocatòria de subvencions per la reactivació econòmica dels autònoms, microempreses i centres especials de treball amb l’objectiu de fer viable econòmicament el teixit empresarial de la vila, donant suport al seu manteniment, i contribuint a la seva reactivació econòmica, i a que no es perdin llocs de treball, mitjançant ajuts a les empreses ubicades a  Molins de Rei amb un màxim de deu treballadors, i al centres especials de treball amb local a Molins de Rei, afectades econòmicament per la COVID-19. En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now