Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Subvenció de les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (reta) i despeses de local

Convocatoria finalitzada / Publicada el 22 de maig de 2023

Subvenció que té per objectiu  incentivar la creació del propi lloc de treball per part de persones de Molins de Rei en situació de desocupació o que ubiquin la seva activitat econòmica a Molins de Rei,  que es constitueixen en treballadors autònoms per desenvolupar una activitat empresarial o professional. Es subvenciona amb un import màxim de 2.300€ per persona emprenedora pel finançament de despeses relacionades amb les quotes del RETA i despeses del local, segons estableix l’art. 5 de les bases. El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació és  fins al 30 d’octubre de 2023 o fins (...).

+ Ampliar informació


Subvenció per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Convocatoria finalitzada / Publicada el 22 de maig de 2023

Subvenció que té per objectiu incentivar l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital mitjançant subvencions a les empreses ubicades a Molins de Rei amb un màxim de deu treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement. Es subvenciona amb un import màxim de 1.500€ pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, segons estableix l’art. 4 de les bases. El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació és fins al 30 d’octubre (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional

Convocatoria finalitzada / Publicada el 11 d'octubre de 2023

RESOLUCIÓ EMT/3352/2023, de 2 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2023 de la línia de subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional (ref. BDNS 719449). (gencat.cat) Objecte: Subvencions per a projectes de realització d’activitats de promoció internacional per portar a terme projectes de realització d’activitats de promoció internacional per tal d’incrementar el volum i la freqüència de les exportacions de les empreses beneficiàries. Aquestes activitats poden ser de promoció digital i/o promoció física. Beneficiaris: Empreses amb seu operativa a Catalunya constituïdes com a societat anònima, societat de responsabilitat limitada o societat cooperativa que (...).

+ Ampliar informació


Subvencions a projectes BruixIT per potenciar l’emprenedoria digital liderada per dones i la innovació tecnològica en el cooperativisme

Convocatoria finalitzada / Publicada el 3 d'octubre de 2023

RESOLUCIÓ EMT/3307/2023, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes BruixIT per potenciar l’emprenedoria digital liderada per dones i la innovació tecnològica en el cooperativisme, en l’exercici 2023 (ref. BDNS 718792). (gencat.cat) Objecte: Promoure el creixement i consolidació d’empreses emergents de base tecnològica liderades per dones. D’aquesta manera es potencia l’emprenedoria femenina relacionada amb les TIC. Donar suport als projectes d’innovació i sobirania tecnològica en el marc del cooperativisme, afavorint els processos que permetin mancomunar recursos i invertir conjuntament, per desenvolupar i adaptar eines digitals i tecnològiques i estendre’n l’ús (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a iniciatives de reforç de la competitivitat 2023

Convocatoria finalitzada / Publicada el 19 de setembre de 2023

RESOLUCIÓ EMT/2712/2023, per la qual es fa pública la convocatòria per a l’any 2023 per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar iniciatives de reforç de la competitivitat de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers, relacionats, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, amb la implementació de canvis estratègics, innovacions i noves tendències al clúster o a les empreses del sector. Així com al desenvolupament de projectes per la internacionalització de les empreses i al clúster, la implementació de de Marketplace, el Valor Compartit o startups. Quina és la intensitat (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a noves oportunitats de negoci (2a convocatòria)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 de setembre de 2023

Resolució EMT/2711/2023  2a convocatòria de les subvencions per a noves oportunitats de negoci. L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci que inclou les línies següents: Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci. Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci. Poden ser beneficiaris d’aquest convocatòria, aquella entitat que exerceixi una activitat econòmica amb establiment operatiu a Catalunya i que estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now