Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis

Convocatoria finalitzada / Publicada el 1 d'octubre de 2021

Subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquest sector del programa següent: – Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments. El termini de presentació de les sol•licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 5 d’octubre de 2021 i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021. Més informació fent clic aquí Tràmit tancat. Pressupost exhaurit (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives

Convocatoria finalitzada / Publicada el 30 de setembre de 2021

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives mitjançant les línies següents: – Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives. – Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives. Per la línia 1 i 2 poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses constituïdes amb alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, amb establiment operatiu a Catalunya, i com a mínim (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció

Convocatoria finalitzada / Publicada el 28 de setembre de 2021

L’objectiu és contribuir a mitigar la intensificació dels efectes negatius que la Covid-19 ha generat sobre la indústria catalana amb mecanismes d’estímul econòmic a les actuacions de reindustrialització, des d’una mirada àmplia de les diferents. Les empreses beneficiaries són aquelles que es trobin en la llista del CCAE de la industrial o de serveis a la producció, en concret els números del 10 al 32, el 331 i el 332 i del 35 al 39, el 52, 62 i el 71. Els beneficiaris hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació. (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat a l’àmbit de la industria manufacturera a l’any 2021

Convocatoria finalitzada / Publicada el 18 d'agost de 2021

Aquest ajut va dirigit a : Les societats amb personalitat jurídica pròpia, que no formin part del sector públic, i que vinguin desenvolupant una activitat industrial com a mínim durant un període de tres anys (detall de les activitats a l’Annex 1 de les bases reguladores), Els requisits són: Complir totes les condicions de l’article 4 de l’Ordre ICT/789/2021, de 16 de julio.  Línees d’actuació i tipus de projecte: l. Línea de Investigació, Desenvolupament i Innovació: Projectes d’investigació industrial, desenvolupament experimental, i projectes d’innovació en matèria d’organització i processos. 2. Línea d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica: El termini per (...).

+ Ampliar informació


S’ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei de les quotes del RETA i despeses de local, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica

Convocatoria finalitzada / Publicada el 2 d'agost de 2021

El passat 29 de juliol s’ha aprovat per Decret d’Alcaldia número 1219 l’ampliació del termini de presentació de les sol•licituds i de la documentació i del període imputable a l’assignació económica fins el 31 de desembre de 2021. Es subvenciona amb un import màxim de 2.300€ per autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació, i que hagin causat alta inicial en el Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l’1 de setembre de 2019, pel finançament de despeses relacionades amb les quotes del RETA i despeses del local, segons estableix l’art. (...).

+ Ampliar informació


S’ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei per a autònoms i microempreses per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Convocatoria finalitzada / Publicada el 2 d'agost de 2021

El passat 29 de juliol s’ha aprovat per Decret d’Alcaldia número 1218 l’ampliació del termini de presentació de les sol•licituds i de la documentació i del període imputable a l’assignació económica fins el 31 de desembre de 2021. Es subvenciona amb un import màxim de 1.500€ pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, a les empreses ubicades a Molins de Rei, amb un màxim de 10 treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement, segons estableix l’art. 4 (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now