Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Kit Consulting per a la contractació de serveis d’assessorament per la transformació digital d’empreses d’ entre 10 i menys de 250 treballadors

Disponible fins el dia 31/12/2024 / Publicada el 20 de juny de 2024

l’Ordre TDF/436/2024, de 10 de maig, s’ha obert la convocatòria d’ajudes destinades a la contractació de serveis d’assessorament per la transformació digital de petites i mitjanes empreses del programa Kit Consulting (empreses d’entre 10 i menys de 250 treballadors) dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. L’ ajut es materialitza en un Bo d’ Assessorament Digital que les pimes hauran d’ emprar en la contractació d’ un o diversos dels serveis d’ assessorament dels quals es compon el Programa. Aquests serveis d’assessorament permetran a les pimes beneficiàries comptar amb un full de ruta per avançar en la digitalització del (...).

+ Ampliar informació


Segment III del programa Kit Digital (de menys de 3 treballadors)

Disponible fins el dia 31/10/2025 / Publicada el 18 de juny de 2024

l’Ordre TDF/435/2024, de 9 de maig, s’ha obert el formulari per tal que les empreses del segment III del programa Kit Digital (de menys de 3 treballadors) puguin sol·licitar el bo de 3.000€ dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  Les empreses del segment III que amb anterioritat hagin estat beneficiades amb un bo de 2.000€ que encara no s’hagi esgotat, podran sol·licitar els 1.000€ addicionals mitjançant una declaració de conformitat a través del seu expedient a la seu electrònica de RED.ES. El període per presentar sol·licituds restarà obert fins a les 11h del 31 d’octubre de 2025. Podeu (...).

+ Ampliar informació


Ajuts per facilitar l’accés al finançament de projectes de reindustrialització i impuls de l’activitat industrial a Catalunya.

Disponible fins el dia 31/05/2027 / Publicada el 14 de juny de 2024

RESOLUCIÓ EMT/1893/2024, per la qual es fa pública la convocatòria per al període 2024 a 2027 de la línia d’ajuts per facilitar l’accés al finançament de projectes de reindustrialització i impuls de l’activitat industrial a Catalunya. L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar projectes d’inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del model de negoci, ampliació de capacitats productives o creació de nous establiments industrials que compleixin els requisits generals i específics de la base 6. Tipologia de projectes subvencionables: Pel que fa als projectes d’inversió: L’adquisició d’actius materials o immaterials del projecte d’inversió presentat. Els imports (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes de multilocalització 2024

Convocatoria finalitzada / Publicada el 10 de juny de 2024

L’objectiu és donar suport a empreses catalanes que volen ser més competitives, mitjançant la consolidació de la seva internacionalització, creant o adquirint implantacions a l’exterior. És a dir, el projecte a finançar és la creació o adquisició d’una implantació a l’exterior, amb una participació mínima del 10% en el capital social de la mateixa, ja sigui productiva o no productiva, a qualsevol país del món. Qui pot ser beneficiari i requisits? Empresa constituïda com a societat de responsabilitat limitada o societat anònima, amb ànim de lucre (no s’inclouen autònoms ni cooperatives ni fundacions), que tingui establiment operatiu a Catalunya i (...).

+ Ampliar informació


Ajuts Xpande Digital per al desenvolupament d’estratègies d’internacionalització digital

Convocatoria finalitzada / Publicada el 7 de juny de 2024

Ajuts del Programa Xpande Digital (juny), promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, per al desenvolupament d’estratègies d’internacionalització digital, mitjançant la prestació de serveis d’assessorament i de la concessió d’ajuts econòmics, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajudes per dissenyar i desenvolupar estratègies d’internacionalització digital en el marc del Programa Xpande Digital, subvencionades en un 40% a través del Programa Pluriregional d’Espanya FEDER 2021-2027 (POPE). La quantia màxima d’ajuda per empresa serà de 2.140,00 €, sobre un pressupost màxim elegible de 5.350,00 € (5.000 € de (...).

+ Ampliar informació


Línia d’ajuts per facilitar l’accés al finançament de projectes de reindustrialització i impuls de l’activitat industrial a Catalunya

Disponible fins el dia 31/05/2027 / Publicada el 6 de juny de 2024

RESOLUCIÓ EMT/1893/2024, per la qual es fa pública la convocatòria per al període 2024 a 2027 de la línia d’ajuts per facilitar l’accés al finançament de projectes de reindustrialització i impuls de l’activitat industrial a Catalunya. L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar projectes d’inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del model de negoci, ampliació de capacitats productives o creació de nous establiments industrials que compleixin els requisits generals i específics de la base 6. Tipologia de projectes subvencionables: Pel que fa als projectes d’inversió: L’adquisició d’actius materials o immaterials del projecte d’inversió presentat. Els imports (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now