Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 d'octubre de 2022

RESOLUCIÓ EMT/3058/2022, de 5 d’octubre, per la qual s’obre la segona convocatòria per a l’any 2022 de concessió de subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ (ref. BDNS 652484). (gencat.cat)

+ Ampliar informació


Convocatòria per a l’any 2022 de la línia d’ajuts a les xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ

Convocatoria finalitzada / Publicada el 11 d'octubre de 2022

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les entitats catalanes acreditades per ACCIÓ com a entitat de finançament alternatiu en la categoria de Xarxes d’Inversors Privats a data de sol•licitud de l’ajut. Actuacions subvencionables: S’atorgaran ajuts a les xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ on els seus inversors adscrits hagin tancat operacions d’inversió en empreses adscrites a la mateixa xarxa. (…) (…) S’entén per operació d’inversió tancada el desemborsament per part d’un o més inversors adscrits a una xarxa en una empresa adscrita a la mateixa o a diverses xarxes que mai abans no hagi estat objecte d’una operació d’inversió tancada, subvencionada mitjançant la (...).

+ Ampliar informació


Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades – Digital Innovation Hub

Disponible fins el dia 12/12/2022 / Publicada el 11 d'octubre de 2022

Els beneficiàries han de ser empreses, amb establiment operatiu a Catalunya. Als efectes d’aquestes bases s’entén com a empresa tota persona jurídica, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda i que exerceixi una activitat econòmica en el moment de la presentació de la sol·licitud. Les sol·licitants han d’acreditar en el moment de la sol·licitud un grau mínim de maduresa digital corresponent a les categories “explorant”, “competent”, “expert” o “líder”, com a resultat de realitzar el Test d’Autorientació digital del DIH4CAT (https://autorientacio.dih4cat.cat/) Actuacions subvencionables:   Es considerarà subvencionable la contractació de serveis d’assessorament pel testatge, experimentació i (...).

+ Ampliar informació


2a convocatòria del programa d’incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica (MOVES PROJECTES SINGULARS II)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 30 de setembre de 2022

S’ incentiven projectes de desenvolupament tecnològic i experiències innovadores en mobilitat elèctrica que serveixin per promoure el salt tecnològic cap al vehicle elèctric i de pila de combustible, fomentant el desenvolupament de projectes per part d’ empreses espanyoles, per tal d’ assolir la maduresa tecnològica que faciliti la seva comercialització. S’atorgaran ajuts als projectes que presentin un grau significatiu d’innovació en alguna de les següents àrees: Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC. Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora, recàrrega d’hidrogen per a vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents. Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per a (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria per a la concessió d’ajudes dirigides a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups»

Convocatoria finalitzada / Publicada el 30 de setembre de 2022

Resolució de 20 de setembre de 2022, de la Fundació EOI, F.S.P. per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajudes dirigides a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència https://boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/boe-b-2022-29437.pdf Beneficiaris: Podran tenir la condició d’empreses beneficiàries, les empreses l’activitat de les quals es refereixi a sectors de la Indústria manufacturera, Subministrament d’aigua, sanejament, gestió de residus i descontaminació, Construcció, Hostaleria, Informació i comunicacions, i Activitats professionals, científiques i tècniques (Seccions C, E, F, J i M i Divisió 55 de la Secció (...).

+ Ampliar informació


Programa Kit Digital per a la digitalització d’empreses d’entre 3 i 9 treballadors

Convocatoria finalitzada / Publicada el 5 d'agost de 2022

S’ha publicat, la segona convocatòria del Kit Digital per empreses d’entre 3 i 9 treballadors dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El període per presentar sol·licituds s’inicia el 2 de setembre a les 11 h i es perllongarà durant un any. La quantia del bo digital què poden gaudir les empreses és de 6.000€ per finançar l’adquisició de solucions tecnològiques en qualsevol de les 12 categories establertes en el programa. Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta ajuda i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç i a través de l’Oficina Next Generation EU que us pot orientar (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now