Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Se ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei para autónomos y microempresas para la mobilidad sostenible

Disponible fins el dia 31/12/2021 / Publicada el 2 d'agost de 2021

El pasado 29 de julio se ha aprobado por Decreto de Alcaldía número 1217 la ampliación del plazo de presentación de las solo•licitudes y de la documentación y del periodo imputable a la asignación económica hasta el 31 de diciembre de 2021. Se subvenciona con un importe máximo de 2.000€ a las empresas ubicadas en Molins de Rei, con un máximo de 10 trabajadores, por la financiación de la adquisición de vehículos eléctricos 100%, con un importe máximo de 1.000€ por vehículos híbridos enchufables con autonomía superior a 40 km, destinados al uso de taxi o a uso comercial. También se subvencionará (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria subvencions per a empreses per l’aprofitament de les tecnologies 4.0.

Disponible fins el dia 31/07/2022 / Publicada el 30 de juliol de 2021

S’ha obert la convocatoria de subvencions per a empreses per l’aprofitament de les tecnologies 4.0. Es subvenciona amb un import màxim de 5.000€ despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, a les empreses ubicades a Molins de Rei, amb més de 10 treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement. El termini de presentació de les sol•licituds i de la documentació és des del 31 de juliol de 2021 fins al 31 de juliol de 2022 o fins ques’exhaureixi el crèdit (...).

+ Ampliar informació


Fons d’Ajuda a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP)

Disponible fins el dia 31/12/2021 / Publicada el 28 de juliol de 2021

Fons d’Ajuda a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP) amb una dotació de 600 milions d’euros per aquest 2021. L’objecte del Fons és finançar empreses, en particular societats mercantils i societats cooperatives, constituïdes amb domicili social i establiment a Espanya, que no formin part del sector públic, que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva i de serveis industrials, amb independència de la seva dimensió. Les tipologies de projectes que poden optar al finançament del Fons son: Creació d’establiments industrials: actuacions orientades al inici d’una nova activitat productiva. Trasllat d’establiments industrials: actuacions orientades al canvi de localització d’una activitat (...).

+ Ampliar informació


4a convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn

Convocatoria finalitzada / Publicada el 22 de juliol de 2021

Podran ser beneficiaris d’aquest ajut els professionals autònoms i pimes titulars d’un establiment d’oci nocturn (discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals i karaokes), que han estat obligat al tancament dels seus espais tancats en base a la Resolució SLT/2147/2021, de 8 de juliol, resolució que obliga al sector de l’oci nocturn a suspendre la seva activitat en espais tancats. La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb l’aportació màxima següent: – Establiments de menys de 10 treballadors: 8.000 euros. – Establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 (...).

+ Ampliar informació


Ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial (2a convocatòria)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 21 de juliol de 2021

L’objecte d’aquesta  Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat. Cal presentar el formulari d’inscripció prèvia dins del termini. Aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-ho. Els requisits de les persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia són: Empresaris o professionals i les empreses que realitzin alguna de les activitats (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria TICCÁMARAS 2021 per la prestació de serveis de suport a la transformació digital, així com la concessió d’ajudes econòmiques a les petites i mitjanes empreses de comerç, indústria, serveis i navegació de Barcelona com a mesura per fer front a l’impacte econòmic de la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 21 de juliol de 2021

Objecte: Concessió d’ajudes per desenvolupar plans d’implementació de solucions innovadores, que inclouen dues fases seqüencials i progressives: Fase d’Assessorament – Diagnòstic (gratuïta) Anàlisi exhaustiva del nivell de digitalització de l’empresa i les seves possibilitats de millora mitjançant l’estudi de la seva cadena de valor, que permet conèixer la situació del nivell de competitivitat de l’empresa receptora en el seu entorn econòmic i de mercat. Es proporcionen recomanacions per a la implementació de solucions pertanyents a una de les tres línies següents: Eines de productivitat i gestió empresarial en el núvol. Comerç electrònic. Màrqueting Digital   Fase d’Implementació (40% subvencionada)  En (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now