Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Subvencions a projectes de transformació digital i incorporació de tecnologies d’indústria 4.0

Disponible fins el dia 04/07/2023 / Publicada el 8 de maig de 2023

Convocatòria de la línia de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la covid-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització.  L’objecte d’aquesta convocatòria és millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les de pimes i microempreses del sector industrial i de serveis a la producció, en un entorn de pandèmia i de transformació del sector. Les empreses han d’implementar projectes de transformació digital, com ara adquisició de maquinari i programari avançat,  o d’incorporació de (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la covid-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització

Disponible fins el dia 04/07/2023 / Publicada el 2 de maig de 2023

Objecte: Regular les condicions i el procediment de concessió de subvencions a micro, petites i mitjanes empreses industrials i de serveis a la producció per a la implementació de projectes de transformació digital, mitjançant l’adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) i la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0, necessàries per a la transformació digital del procés productiu de plantes ubicades a Catalunya, que permetin millorar la competitivitat i la sostenibilitat en un entorn de pandèmia i de transformació del sector industrial. Entitats beneficiàries 2.1 Podran accedir a aquests ajuts les micro, les petites i les mitjanes (...).

+ Ampliar informació


Subvencions destinades als programes Conforcat a Mida promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Convocatoria finalitzada / Publicada el 15 de març de 2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és donar resposta directa a les necessitats formatives de l’empresa. Seran actuacions subvencionables els programes d’empreses per a la formació dels seus treballadors vinculats mitjançant una relació laboral, i que permetin l’actualització de les seves competències professionals o l’adquisició d’altres de noves al marc sectorial i empresarial que es tracti. Aquesta formació ha d’incorporar continguts per contribuir a la sostenibilitat mediambiental. La quantia de la subvenció serà el sumatori dels imports de cada mòdul de formació, que tenen un import fix mínim de 245 € per persona formada, per a la formació de 30 hores, i un (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania

Disponible fins el dia 02/10/2023 / Publicada el 27 d'abril de 2023

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania. L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment de concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat igual o superior al 33%; persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció i persones beneficiaries de la renda garantida de ciutadania (RGC), segons les especificacions que s’expliciten a la base 3. Seran subvencionables la contractació (...).

+ Ampliar informació


Ajudes dirigides al impuls de la millora de la productivitat en petites i mitjanes empreses industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral

Convocatoria finalitzada / Publicada el 27 d'abril de 2023

Ajudes dirigides al impuls de la millora de la productivitat en petites i mitjanes empreses industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral, promoguda per EOI (Escuela de Organización Industrial) dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Els projectes pilot hauran de tenir, almenys el següent contingut: Reducció mínima de la jornada laboral a temps complet del 10% de la jornada en còmput setmanal. La reducció de jornada es mantindrà durant dos anys. La reducció de jornada afectarà únicament persones treballadores amb contracte indefinit a temps complet al moment d’inici del projecte. El nombre de (...).

+ Ampliar informació


Subvencions a projectes transversals de suport al cooperativisme i a l’economia social i solidària per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d’economia social i solidària, en l’exercici 2023

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 d'abril de 2023

RESOLUCIÓ EMT/1121/2023, de 28 de març per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes transversals de suport al cooperativisme i a l’economia social i solidària per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d’economia social i solidària, en l’exercici 2023. Aquesta convocatòria està adreçada a projectes dividits en dues línies: Línia 3: Projectes transversals de suport al cooperativisme i a l’economia social i solidaria: L’objectiu és donar suport a projectes transversals per ampliar el foment de l’economia social, enfortir el seu posicionament en els diversos àmbits i renovar la visibilitat en (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now