Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Programa PICE per a empreses

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de les Cambres de Comerç, és un programa dissenyat per atendre les necessitats com a empresa a l’hora de contractar empleats amb una formació, capacitació i qualificació professional d’acord amb el lloc a cobrir. Els beneficis per l’empresa són: La participació en un programa de millora social compromès amb l’ocupació i el futur dels joves del nostre país Assessorament per a la millora del teu negoci Joves qualificats professionalment i enfocats cap a l’empresa Joves amb competències específiques en els llocs de treball de la teva empresa Subvenció de 4.950 euros per (...).

+ Ampliar informació


Subvenció a la compra de bicicleta elèctrica 2018

Publicada el 29 de setembre de 2019

S’ha obert la convocatòria per promoure la mobilitat sostenible fomentant l’ús de la bicicleta elèctrica i subvencionant la compra de bicicletes elèctriques. La subvenció va dirigida a persones físiques que resideixin en qualsevol dels 36 municipis de l’AMB i persones jurídiques públiques o privades, que tinguin un centre de treball en un municipi de l’ AMB. Les persones físiques només podran accedir a una sola compra subvencionada d’una bicicleta elèctrica. Les persones jurídiques podran accedir a una compra subvencionada màxima de 5 bicicletes elèctriques, amb independència del nombre de centres de treball en els municipis de l’AMB. Les bicicletes elèctriques (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladoras de la convocatoria específica de subvenciones a las empresas de Molins de Rei para la contractación de personas desempleadas

Publicada el 29 de setembre de 2019

Con el objetivo de ayudar a las empresas con domicilio fiscal en Molins de Rei, el Ayuntamiento ha aprobado las Bases específicas de las subvenciones a las empresas de Molins de Rei para la contratación de personas desempleadas. Se subvenciona con hasta 2.000 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses a personas en situación de desempleo. La subvención máxima se otorga a las empresas que hagan contratos a tiempo completo. En los casos de contrataciones a jornada parcial se subvenciona con 1.000 euros siempre y cuando se cumpla un mínimo del 50% de la (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a les empreses i entitats empresarials que contractin persones aturades de Molins de Rei

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’Ajuntament de Molins de Rei amb la col.laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el marc del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019 i, amb l’objectiu d’ajudar a les empreses i,  al mateix temps, a les persones de la vila en situació d’atur, ha aprovat les Bases específiques de les subvencions a les empreses i entitats empresarials que contractin aturats de Molins de Rei. Es subvenciona amb fins a 4.200 euros a les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones de Molins de Rei en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorga (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a las empresas y entidades empresariales que contraten personas desempleadas de Molins de Rei

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Ayuntamiento de Molins de Rei com la colaboración del Area Metropolitana de Barcelona dentro del marco del Plan Metropolitano de Soporte a las Políticas Sociales Municipales 2016-2019 i, con el objetivo de ayudar a las empresas y, al mismo tiempo, a las personas desempleadas de Molins de Rei, ha aprobado las Bases específicas de las subvenciones a las empresas y entidades empresariales que contraten personas desempleadas de Molins de Rei. Se subvenciona con hasta 4.200 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses a personas de Molins de Rei en situación de desempleo. La (...).

+ Ampliar informació


Pla d’internacionalització (Xpande)

Publicada el 29 de setembre de 2019

El programa XPANDE t’ajuda a seleccionar un mercat internacional objectiu de la teva empresa, i a estructurar un pla d’internacionalització d’accés a aquest destí. Un tècnic especialista en internacionalització de Cambra de Barcelona t’assessorarà gratuïtament durant aproximadament 80 hores per: – Conèixer el teu negoci, seleccionar i prioritzar els teus mercats-objectiu – Analitzar el teu posicionament competitiu i els diversos competidors – Definir perfils de clients potencials; segmentar-los – Analitzar l’estratègia d’entrada en aquests mercats i els canals més adients – Definir l’estratègia de màrqueting i comunicació – Dissenyar un pla de negoci, amb un calendari d’actuacions d’internacionalització – Definir el (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now