Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social

Publicada el 29 de setembre de 2019

Línia de finançament d’economia social i cooperativa. Ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses socials. Es tracta d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social. Els crèdits es poden destinar a les tipologies de projectes següents: – préstecs per al finançament d’inversió en actius fixos, immobilitzat material o immaterial – préstecs per a capitalització d’empreses – préstecs per a necessitats de circulant – préstecs per a compromisos de pagament per a contractes del sector públic. El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 31/14.

+ Ampliar informació


Préstec i+i+i

Publicada el 29 de setembre de 2019

Préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament del circulant i inversions d’empreses que realitzen projectes d’innovació, internacionalització i industrialització. Termini: Fins el 31 de desembre del 2014.

+ Ampliar informació


Subvencions per fomentar l’ús de la llengua catalana

Publicada el 29 de setembre de 2019

La Direcció General de Política Lingüística dóna suport a projectes de foment de l’ús de la llengua catalana a través de línies de subvenció. Més informació a l’enllaç.

+ Ampliar informació


Convocatòria programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

Publicada el 29 de setembre de 2019

Ajuts per a la realització de projectes d’inversió realitzats a Catalunya que es considerin d’alt impacte. Es consideraran projectes d’alt impacte els projectes tant d’empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses no establertes, amb projectes d’inversió vinculats als següents tipus de projectes: a) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes. b) Projectes de creació d’ocupació dels següents tipus: – Centres de Serveis, – Centres de decisió d’àmbit supraregional, – Projectes Industrials, – Centres Logístics, – Centres de R+D+i Més informació a l’enllaç Termini: Fins el 19 de desembre de 2013

+ Ampliar informació


Línia Emprenedors, Autònoms i Comerços

Publicada el 29 de setembre de 2019

Línia de préstecs o lísings adreçada a emprenedors, autònoms, microempreses i/o comerços per finançar els seus projectes d’inversió o circulant. El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins el 31 de desembre 2013.

+ Ampliar informació


Nova línia d’incentius 2013 adreçada a nova línia d’incentius adreçada a impulsar la dinamització del comerç, els serveis, l’artesania i la moda

Publicada el 29 de setembre de 2019

La Generalitat posa en marxa una nova línia d’incentius adreçada a impulsar la dinamització del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, tant en la vessant col·lectiva de les associacions i sectors agrupats de comerciants, serveis, l’artesania i moda i la consolidació de l’associacionisme, com per facilitar a les empreses catalanes la seva participació en els esdeveniments firals a nivell nacional com internacional, per poder donar a conèixer els seus productes i serveis i aconseguir una millora en la seva comercialització. El termini per presentació de sol·licituds s’inicia el 5 de setembre i finalitza l’11 d’octubre de 2013. Més informació (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now