Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Bases reguladores dels Ajuts del Programa de Cupons a la Innovació

Publicada el 29 de setembre de 2019

Programa que preveu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la Innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. Aquest Programa està format per tres categories d’ajut: •    Cupons de tecnologia: Destinats a millorar el posicionament tecnològic d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis tecnològics diferencials a proveïdors acreditats. •    Cupons d’innovació: Destinats a millorar el posicionament en innovació d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis d’innovació diferencials a proveïdors acreditats. •    Cupons d’ecoinnovació: Destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis d’ecoinnovació (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores del programa Forma i Insereix, i s’obre convocatòria línia 1, adreçada a empreses al 2015

Publicada el 29 de setembre de 2019

Modificació de les bases de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa Forma i Insereix, i s’obre la convocatòria de la línia 1, adreçada a empreses, per al 2015. Objecte 1.1 Modificar les bases 1, 2, 3, 4, 12, 13 i 16 de l’annex 1, els punts 5 i 6 de l’annex 2, i l’apartat de despeses no subvencionables de l’annex 5 de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Insereix per a l’any 2014 (FI (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores de la línia d’ajuts a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental locals i internacionals que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és regular la línia d’ajuts a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental locals i internacionals que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental.

+ Ampliar informació


Bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa d’Internacionalització Agrupada

Publicada el 29 de setembre de 2019

Es consideren subvencionables les actuacions dirigides a potenciar l’agrupació i cooperació entre empreses, mitjançant acords de cooperació o de col·laboració, per a la internacionalització dels seus productes o serveis amb l’execució d’actuacions d’una durada mínima d’1 any en mercats definits a la sol·licitud i amb un mateix objectiu. Beneficiaris: –    Pels projectes duts a terme a través de la creació d’un grup de cooperació empresarial, es consideren beneficiàries les empreses amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya que tinguin una facturació superior als 100.000 euros o un volum d’exportació superior a 60.000 euros l’any anterior al de la (...).

+ Ampliar informació


Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social

Publicada el 29 de setembre de 2019

Aquesta línia d’ajuts té la finalitat de facilitar el crèdit a les empreses de l’economia social: a) Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa, incloent-hi les agràries b) Les societats laborals c) Les federacions de cooperatives d) Les societats agràries de transformació e) Les empreses d’inserció, els centres especials de treball, i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social f) Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de (...).

+ Ampliar informació


Línia Emprenedors, Autònoms i Comerços

Publicada el 29 de setembre de 2019

Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses. Línia d’emprenedors, autònoms i comerços. S’ha ampliat el termini de sol·licituds fins el proper 27 de febrer. La data límit per a la formalització del préstec queda fixada per al 21 de maig de 2015.

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now