Normativa i butlletins oficials

Ordenança municipal de soroll i vibracions

+ Més informació


Pla usos (El Molí)

Pla especial de reforma interior el Molí (regulació dels usos). Juliol 2010

- Descarregar: Pla usos (El Molí)


Pla usos (Centre Vila)

Pla especial urbanístic per a la regulació dels usos al centre vila de Molins de Rei. Juliol 2010

- Descarregar: Pla usos (Centre Vila)


Regulacio dels usos (Sector La Granja)

Modificació puntual del pla parcial d’ordenació del sector la granja (regulació dels usos). Juliol 2010

- Descarregar: Regulacio dels usos (Sector La Granja)


Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal C-8, annex 1, grup 1, apartat 2.2 a), per a l’exercici 2020.

- Descarregar: Modificació ordença fiscal C-8


Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal de la taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local

- Descarregar: Ordenança fiscal de la taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local


Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats

Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats (aprovats el 18 d’octubre de 2016).

+ Més informació


DOUE- Diario Oficial de la Unión Europea

+ Més informació


BOE- Boletín Oficial del Estado

+ Més informació


Festes laborals, festes locals i festius d’obertura comercial autoritzada 2019

- Descarregar: Festes laborals, festes locals i festius d'obertura comercial autoritzada per a l'any 2019


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now