Normativa i butlletins oficials

Ordenança municipal reguladora de les activitats i establiments de concurrència pública

+ Més informació


Decret d’horaris de terrasses

- Descarregar: Decret horaris de terrasses


Ordenança de convivència vilatana

- Descarregar: Veure ordenança

+ Més informació


Ordenança municipal reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i les instal•lacions

+ Més informació


Ordenança Municipal d’Activitats i instal·lacions de radiocomunicació

+ Més informació


Ordenança Municipal d’aprofitament de l’energia solar

+ Més informació


Ordenança municipal reguladora d’establiments prestadors de serveis de telecomunicacions

+ Més informació


Ordenança municipal de soroll i vibracions

+ Més informació


Pla usos (El Molí)

Pla especial de reforma interior el Molí (regulació dels usos). Juliol 2010

- Descarregar: Pla usos (El Molí)


Pla usos (Centre Vila)

Pla especial urbanístic per a la regulació dels usos al centre vila de Molins de Rei. Juliol 2010

- Descarregar: Pla usos (Centre Vila)


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now