Normativa i butlletins oficials

Planejament urbanístic: pla parcial d’ordenació sector MR-2, polígon industrial del Pla

+ Més informació


Planejament urbanístic: pla parcial d’ordenació sector Riera del Molí

+ Més informació


Planejament urbanístic: pla general sector Riera del Molí

+ Més informació


Ordenança municipal reguladora de les activitats i establiments de concurrència pública

+ Més informació


Decret d’horaris de terrasses

- Descarregar: Decret horaris de terrasses


Ordenança de convivència vilatana

- Descarregar: Veure ordenança

+ Més informació


Ordenança municipal reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i les instal•lacions

+ Més informació


Ordenança Municipal d’Activitats i instal·lacions de radiocomunicació

+ Més informació


Ordenança Municipal d’aprofitament de l’energia solar

+ Més informació


Ordenança municipal reguladora d’establiments prestadors de serveis de telecomunicacions

+ Més informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now