Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Subvenció de les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (reta) i despeses de local

Disponible fins el dia 30/10/2023 / Publicada el 22 de maig de 2023

Subvenció que té per objectiu  incentivar la creació del propi lloc de treball per part de persones de Molins de Rei en situació de desocupació o que ubiquin la seva activitat econòmica a Molins de Rei,  que es constitueixen en treballadors autònoms per desenvolupar una activitat empresarial o professional. Es subvenciona amb un import màxim de 2.300€ per persona emprenedora pel finançament de despeses relacionades amb les quotes del RETA i despeses del local, segons estableix l’art. 5 de les bases. El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació és  fins al 30 d’octubre de 2023 o fins (...).

+ Ampliar informació


Subvenció per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Disponible fins el dia 30/10/2023 / Publicada el 22 de maig de 2023

Subvenció que té per objectiu incentivar l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital mitjançant subvencions a les empreses ubicades a Molins de Rei amb un màxim de deu treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement. Es subvenciona amb un import màxim de 1.500€ pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, segons estableix l’art. 4 de les bases. El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació és fins al 30 d’octubre (...).

+ Ampliar informació


Ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Disponible fins el dia 31/10/2023 / Publicada el 8 de maig de 2023

RESOLUCIÓ EMT/1513/2023, de 24 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2023 en relació amb les actuacions del programa d’ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC – AJUTS AGRÀRIA) (ref. BDNS 692014). (gencat.cat)   Actuacions subvencionables: D’acord amb la base 5.1 de l’Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, els ajuts objecte d’aquesta Ordre es destinen a subvencionar d’un mínim d’1 setmana a un màxim de 4 setmanes senceres de contracte laboral en l’àmbit de les campanyes agràries. (...).

+ Ampliar informació


Ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2023

Disponible fins el dia 31/05/2023 / Publicada el 16 de maig de 2023

RESOLUCIÓ ACC/1637/2023, d’11 de maig, per la qual es convoquen els ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2023, promoguda pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquests ajuts s’han de formalitzar d’acord amb l’article 3 de l’Ordre ACC/83/2023, de 12 d’abril, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2023. El termini restarà obert fins al proper 31 de maig de 2023. Al següent enllaç trobareu el procediment de realització i presentació de la DUN.

+ Ampliar informació


Subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 8 de maig de 2023

L’objecte d’aquesta convocatòria és proporcionar un suport salarial als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat d’un grau igual o superior al 33%, contractades en centres especials de treball. Podran ser beneficiaris: Les entitats titulars dels centres especials de treball. Els centres especials de treball que tinguin personalitat jurídica pròpia. La quantia del mòdul econòmic variarà segons: Els grups en funció del grau de discapacitat de les persones. El percentatge del salari mínim interprofessional (SMI). Veure apartat 7 de la convocatòria per a més informació. El termini de presentació de sol·licitud restarà obert fins a les 14:00 hores del (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

Disponible fins el dia 29/06/2023 / Publicada el 8 de maig de 2023

Podran ser beneficiaris les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb projectes amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles. Es consideraran projectes d’alt impacte els projectes d’inversió, tant d’empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses en procés d’establir-s’hi, d’acord amb les característiques que es descriuen a continuació: Línia 1: Projectes d’inversió empresarial (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now