Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Convocatòria tràmit inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Disponible fins el dia 30/06/2021 / Publicada el 18 de juny de 2021

L’objecte d’aquesta  ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat. Caldrà presentar el formulari d’inscripció prèvia dins del termini. Aquest formulari produeix els efectes de sol•licitud de l’ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-ho. Els requisits de les persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia són: – Empresaris o professionals i les empreses que realitzin alguna de les (...).

+ Ampliar informació


Anunci de l’aprovació inicial de les Bases reguladores específiques de subvencions per a empreses per l’aprofitament de les tecnologies 4.0.

Disponible fins el dia 17/06/2022 / Publicada el 21 de maig de 2021

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària celebrada el 29 d’abril de 2021, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de subvencions per a empreses per l’aprofitament de les tecnologies 4.0. El text íntegre de la publicació es troba inserit en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 17 de maig de 2021, amb número de registre CVE 202110071436. Es sotmet l’expedient a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al·legacions que estimin oportunes. La consulta de l’expedient (...).

+ Ampliar informació


Subvenció a la compra de bicicletes eléctriques

Disponible fins el dia 15/12/2021 / Publicada el 21 de maig de 2021

L’objecte de la subvenció és regular la compra de bicicletes elèctriques noves que persones físiques i jurídiques del municipi de Molins de Rei faran als comerços que obtinguin la condició d’entitat col·laboradora. L’Ajuntament de Molins de Rei (en endavant, Ajuntament), en data 28 de novembre de 2019, va aprovar el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de Molins de Rei (PLACC), on es contempla, entre d’altres, l’acció “MOB-2: Promoció de la bicicleta elèctrica”, pels anys 2020-2025. En el marc d’aquesta acció, l’Ajuntament adquirirà bicicletes elèctriques com a alternativa al vehicle de combustió, tant en l’àmbit de la prestació de serveis municipals com en l’àmbit privat, ja que (...).

+ Ampliar informació


Ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal•liar els efectes de la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 17 de maig de 2021

Podran ser beneficiaris d’aquest ajut els professionals autònoms i pimes titulars d’un parc infantil privat, així com d’un establiment d’oci nocturn (bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes) afectats per les mesures de tancament decretades pel Procicat els mesos d’agost i d’octubre de l’any passat, respectivament (art. 2 de les bases reguladores). La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb l’aportació màxima següent: • Parcs infantils privats: 15.000 euros • Establiments d’oci nocturn de menys de 10 treballadors: 10.000 euros • Establiments d’oci (...).

+ Ampliar informació


Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

Disponible fins el dia 22/07/2021 / Publicada el 30 d'abril de 2021

Qui pot ser beneficiari? Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles. Què es subvencionarà i import màxim de l’ajut? Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació: 200.000€. Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes: 2.1 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de (...).

+ Ampliar informació


Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial, convocatòria per als anys 2021 i 2022

Disponible fins el dia 31/12/2022 / Publicada el 25 de març de 2021

Convocatòria per a la concessió d’ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial per als anys 2021-2022. Seran objecte de finançament: – Projectes de digitalització de la indústria mitjançant l’aplicació de tecnologies vinculades a la indústria 4.0, com ara dades massives (big data), robòtica cooperativa, eines de simulació, integració de sistemes en la cadena de valor, internet de les coses, ciberseguretat, gestió de la informació al núvol, fabricació additiva o realitat augmentada. – Projectes d’inversió que tinguin un impacte cert, quantificable i mesurable al llarg del temps sobre almenys (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now