Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Subvencions per a projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci

Disponible fins el dia 22/11/2021 / Publicada el 27 d'octubre de 2021

Qui pot ser beneficiari? Empreses constituïdes segons alguna de les següents formes jurídiques: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa i, amb establiment operatiu a Catalunya. Què es subvencionarà? La realització, per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ, d’un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada per l’empresa en el seu pla estratègic. Import màxim de l’ajut? Màxim del 75% de la despesa subvencionable del projecte acceptada, amb un màxim de 30.000€ El termini de presentació de sol·licitud restarà obert fins a les 14:00 hores del dia 22 de novembre de 2021. (...).

+ Ampliar informació


Cupons a la indústria 4.0 (2a convocatòria)

Disponible fins el dia 05/11/2021 / Publicada el 26 d'octubre de 2021

Els Cupons a la indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa. Es poden bescanviar per un dels següents serveis: Cupó diagnosi indústria 4.0: Definició d’un full de ruta per a la transformació digital de l’empresa. Aquesta diagnosi inclou la identificació d’oportunitats de millora per permetre la incorporació de noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l’establiment de plans de transformació. Ajut màxim: 8.000 euros (...).

+ Ampliar informació


Subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis

Disponible fins el dia 31/12/2021 / Publicada el 1 d'octubre de 2021

Subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d’aquest sector del programa següent: – Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments. El termini de presentació de les sol•licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 5 d’octubre de 2021 i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021. Més informació fent clic aquí Tràmit tancat. Pressupost exhaurit (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives

Disponible fins el dia 05/11/2021 / Publicada el 30 de setembre de 2021

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives mitjançant les línies següents: – Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives. – Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives. Per la línia 1 i 2 poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses constituïdes amb alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, amb establiment operatiu a Catalunya, i com a mínim (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de suport a projectes de reindustrialització i projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció

Disponible fins el dia 31/10/2021 / Publicada el 28 de setembre de 2021

L’objectiu és contribuir a mitigar la intensificació dels efectes negatius que la Covid-19 ha generat sobre la indústria catalana amb mecanismes d’estímul econòmic a les actuacions de reindustrialització, des d’una mirada àmplia de les diferents. Les empreses beneficiaries són aquelles que es trobin en la llista del CCAE de la industrial o de serveis a la producció, en concret els números del 10 al 32, el 331 i el 332 i del 35 al 39, el 52, 62 i el 71. Els beneficiaris hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació. (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat a l’àmbit de la industria manufacturera a l’any 2021

Convocatoria finalitzada / Publicada el 18 d'agost de 2021

Aquest ajut va dirigit a : Les societats amb personalitat jurídica pròpia, que no formin part del sector públic, i que vinguin desenvolupant una activitat industrial com a mínim durant un període de tres anys (detall de les activitats a l’Annex 1 de les bases reguladores), Els requisits són: Complir totes les condicions de l’article 4 de l’Ordre ICT/789/2021, de 16 de julio.  Línees d’actuació i tipus de projecte: l. Línea de Investigació, Desenvolupament i Innovació: Projectes d’investigació industrial, desenvolupament experimental, i projectes d’innovació en matèria d’organització i processos. 2. Línea d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica: El termini per (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now