Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Subvencions en relació amb les actuacions del programa dels Projectes Singulars 2024

Disponible fins el dia 13/09/2024 / Publicada el 23 de juliol de 2024

RESOLUCIÓ EMT/2655/2024, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions, per a l’any 2024, en relació amb les actuacions del programa dels Projectes Singulars (SOC-SINGULARS) (ref. BDNS 775299). (gencat.cat) L’objectiu dels Projectes Singulars és donar cabuda a actuacions que promoguin la millora de l’ocupabilitat de les persones d’entre 16 i 29 anys a través de la formació i l’orientació, així com amb actuacions de mobilitat internacional i contractació laboral. Entitats beneficiaries: Les entitats constituïdes legalment i amb centre de treball a Catalunya: Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria d’ajudes econòmiques destinades al foment de l’ocupació de 2024, Línia 1, en el marc del Pla de capacitació del programa integral de qualificació i ocupació

Disponible fins el dia 31/12/2024 / Publicada el 15 de juliol de 2024

Convocatòria d’ajudes econòmiques destinades al foment de l’ocupació de 2024, Línia 1, en el marc del Pla de capacitació del programa integral de qualificació i ocupació: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=989903 L’objecte d’aquesta convocatòria és establir el règim de les subvencions destinades a fomentar la creació d’ocupació a través d’ajudes a les empreses per a la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que hagin finalitzat, en el marc del Programa Talent Jove, la fase d’orientació Vocacional del Pla de Capacitació. Les actuacions subvencionables amb càrrec a la present convocatòria estan cofinançades pel Fons Social Europeu plus i la Iniciativa (...).

+ Ampliar informació


Programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador/ora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec

Disponible fins el dia 12/09/2024 / Publicada el 4 de juliol de 2024

RESOLUCIÓ EMT/2428/2024, per la qual s’obre la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2024 per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador/ora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec. L’objecte d’aquesta convocatòria és incentivar les persones autònomes, sense treballadors/es a càrrec seu, perquè contractin persones de manera indefinida, durant un període mínim de 18 mesos i que la persona que es contracti estigui en situació d’atur, inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). ´ L’ajut consisteix en subvencionar aquests contractes de forma que es fomenta la (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes d’innovació oberta i disruptiva 2024

Disponible fins el dia 30/07/2024 / Publicada el 4 de juliol de 2024

Subvencions per a projectes d’innovació oberta i disruptiva (ref. BDNS 771490): RESOLUCIÓ EMT/2391/2024, de 27 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2024 per a la concessió de subvencions per a projectes d’innovació oberta i disruptiva (ref. BDNS 771490). (gencat.cat) Què es subvenciona? Concessió de subvencions per a projectes d’innovació oberta i disruptiva que inclou les següents línies: Línia 1. Projectes d’ideació i desenvolupament de noves iniciatives disruptives. Línia 2. Projectes de desenvolupament d’empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora. Línia 3. Projectes de desenvolupament d’empreses emergents (start-up) (...).

+ Ampliar informació


Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat 2024

Disponible fins el dia 26/07/2024 / Publicada el 27 de juny de 2024

RESOLUCIÓ EMT/2233/2024, per la qual es fa pública la convocatòria per a l’any 2024 per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. L’objecte d’aquesta convocatòria és subvenciona projectes de reforç de la competitivitat relacionats amb el canvi estratègic a través de la innovació tecnològica o en models de negoci, la connexió i cooperació internacional, la detecció, atracció i desenvolupament de talent i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental a través del valor compartit. Es divideix l’ajut en dues línies: Línia 1. Projectes de reforç competitiu empresarial. Línia 2. Projectes de reforç competitiu empresarial en zones (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2024

Convocatoria finalitzada / Publicada el 25 de juny de 2024

RESOLUCIÓ EMT/2185/2024, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2024.  L’objecte d’aquest programa és subvencionar la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral, inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu social a Catalunya. Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les cooperatives i les societats laborals que compleixin els requisits que estableix la base 3 de l’Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny. La quantia màxima d’aquestes subvencions és gradual (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now