Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Anunci de l’aprovació definitiva de les Bases reguladores específiques de subvencions per a empreses per l’aprofitament de les tecnologies 4.0.

Publicada el 20 de juliol de 2021

S’ha aprovat les Bases reguladores de subvencions per a empreses per l’aprofitament de les tecnologies 4.0. Es subvenciona amb un import màxim de 5.000€ despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, a les empreses ubicades a Molins de Rei, amb més de 10 treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement. El termini de presentació de les sol•licituds s’aprovarà en la convocatòria, que s’obrirà en els propers dies. Podeu trobar més informació sobre els requisits de les empreses beneficiaries, la documentació (...).

+ Ampliar informació


Programa Indústria 4.0 per l’any 2021

Convocatoria finalitzada / Publicada el 30 de juny de 2021

L’objecte d’aquest Programa es l’ implantació de tecnologies habilitadores per impulsar l’evolució del Sector Industrial cap a l’anomenada Indústria 4.0, com a eines clau en la seva estratègia empresarial, desenvolupament d’aquesta manera la millora de la seva competitivitat gràcies a una gestió i producció més eficient, a la generació de noves oportunitats de comercialització o creant nous productes i/o serveis. Qui pot ser beneficiari? Autònoms o microempreses, petites i mitjanes empreses del sector industrial. En què consisteix l’ajuda? Ajuda a pimes i autònoms del sector industrial amb l’aportació de solucions innovadores mitjançant una metodologia que combina l’assessorament i ajudes directes (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a la indústria per a l’eficiència energètica

Convocatoria finalitzada / Publicada el 22 de juny de 2021

L’objecte d’aquesta Resolució és fer pública la segona convocatòria per a la concessió de subvencions del Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial, a Catalunya. Actuacions subvencionables Les actuacions hauran d’aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica pel que fa a la seva situació de partida, i complir amb les condicions establertes per aquestes bases, justificant l’estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2. Les actuacions d’estalvi i eficiència energètica han d’enquadrar-se en una o diverses (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria tràmit inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 18 de juny de 2021

L’objecte d’aquesta  ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat. Caldrà presentar el formulari d’inscripció prèvia dins del termini. Aquest formulari produeix els efectes de sol•licitud de l’ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-ho. Els requisits de les persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia són: – Empresaris o professionals i les empreses que realitzin alguna de les (...).

+ Ampliar informació


Subvenció a la compra de bicicletes eléctriques

Disponible fins el dia 15/12/2021 / Publicada el 21 de maig de 2021

L’objecte de la subvenció és regular la compra de bicicletes elèctriques noves que persones físiques i jurídiques del municipi de Molins de Rei faran als comerços que obtinguin la condició d’entitat col·laboradora. L’Ajuntament de Molins de Rei (en endavant, Ajuntament), en data 28 de novembre de 2019, va aprovar el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de Molins de Rei (PLACC), on es contempla, entre d’altres, l’acció “MOB-2: Promoció de la bicicleta elèctrica”, pels anys 2020-2025. En el marc d’aquesta acció, l’Ajuntament adquirirà bicicletes elèctriques com a alternativa al vehicle de combustió, tant en l’àmbit de la prestació de serveis municipals com en l’àmbit privat, ja que (...).

+ Ampliar informació


Ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal•liar els efectes de la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 17 de maig de 2021

Podran ser beneficiaris d’aquest ajut els professionals autònoms i pimes titulars d’un parc infantil privat, així com d’un establiment d’oci nocturn (bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes) afectats per les mesures de tancament decretades pel Procicat els mesos d’agost i d’octubre de l’any passat, respectivament (art. 2 de les bases reguladores). La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb l’aportació màxima següent: • Parcs infantils privats: 15.000 euros • Establiments d’oci nocturn de menys de 10 treballadors: 10.000 euros • Establiments d’oci (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now