Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

S’ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei de les quotes del RETA i despeses de local, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica

Disponible fins el dia 31/12/2021 / Publicada el 2 d'agost de 2021

El passat 29 de juliol s’ha aprovat per Decret d’Alcaldia número 1219 l’ampliació del termini de presentació de les sol•licituds i de la documentació i del període imputable a l’assignació económica fins el 31 de desembre de 2021. Es subvenciona amb un import màxim de 2.300€ per autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació, i que hagin causat alta inicial en el Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l’1 de setembre de 2019, pel finançament de despeses relacionades amb les quotes del RETA i despeses del local, segons estableix l’art. (...).

+ Ampliar informació


S’ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei per a autònoms i microempreses per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Disponible fins el dia 31/12/2021 / Publicada el 2 d'agost de 2021

El passat 29 de juliol s’ha aprovat per Decret d’Alcaldia número 1218 l’ampliació del termini de presentació de les sol•licituds i de la documentació i del període imputable a l’assignació económica fins el 31 de desembre de 2021. Es subvenciona amb un import màxim de 1.500€ pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, a les empreses ubicades a Molins de Rei, amb un màxim de 10 treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement, segons estableix l’art. 4 (...).

+ Ampliar informació


S’ha ampliat el termini de presentació de sol.licituds de les subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei per a autònoms i microempreses per la mobilitat sostenible

Disponible fins el dia 31/12/2021 / Publicada el 2 d'agost de 2021

El passat 29 de juliol s’ha aprovat per Decret d’Alcaldia número 1217 l’ampliació del termini de presentació de les sol•licituds i de la documentació i del període imputable a l’assignació económica fins el 31 de desembre de 2021. Es subvenciona amb un import màxim de 2.000€ a les empreses ubicades a Molins de Rei, amb un màxim de 10 treballadors, pel finançament de l’adquisició de vehicles elèctrics 100%, amb un import màxim de 1.000€ per vehicles híbrids endollables amb autonomia superior a 40 km, destinats a l’ús de taxi o a ús comercial. També es subvencionarà motocicletes elèctriques per a (...).

+ Ampliar informació


Se ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei de las cuotas de la RETA y gastos del local, por la puesta en marcha de una actividad económica

Disponible fins el dia 31/12/2021 / Publicada el 2 d'agost de 2021

El pasado 29 de julio se ha aprobado por Decreto de Alcaldía número 1219 la ampliación del plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación y del periodo imputable a la asignación económica hasta el 31 de diciembre de 2021. Se subvenciona con un importe máximo de 2.300€ por autónomos individuales o autónomos integrados en una sociedad civil o mercantil de nueva creación, y que hayan causado alta inicial en lo Regimos Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a partir del 1 de septiembre de 2019, por la financiación de gastos relacionados con las cuotas del RETA y gastos (...).

+ Ampliar informació


Se ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei para autónomos y microempresas para el aprovechamiento de las tecnologías 4.0

Disponible fins el dia 31/12/2021 / Publicada el 2 d'agost de 2021

El pasado 29 de julio se ha aprobado por Decreto de Alcaldía número 1218 la ampliación del plazo de presentación de las solo•licitudes y de la documentación y del periodo imputable a la asignación económica hasta el 31 de diciembre de 2021. Se subvenciona con un importe máximo de 1.500€ por la financiación de gastos relacionados con el aprovechamiento de las nuevas oportunidades y retos de la transformación digital, a las empresas ubicadas en Molins de Rei, con un máximo de 10 trabajadores, que se adapten en las tecnologías 4.0 que sean necesarias para continuar siendo competitivas y contribuir a (...).

+ Ampliar informació


Se ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei para autónomos y microempresas para la mobilidad sostenible

Disponible fins el dia 31/12/2021 / Publicada el 2 d'agost de 2021

El pasado 29 de julio se ha aprobado por Decreto de Alcaldía número 1217 la ampliación del plazo de presentación de las solo•licitudes y de la documentación y del periodo imputable a la asignación económica hasta el 31 de diciembre de 2021. Se subvenciona con un importe máximo de 2.000€ a las empresas ubicadas en Molins de Rei, con un máximo de 10 trabajadores, por la financiación de la adquisición de vehículos eléctricos 100%, con un importe máximo de 1.000€ por vehículos híbridos enchufables con autonomía superior a 40 km, destinados al uso de taxi o a uso comercial. También se subvencionará (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now