Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Ajuts del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic

Disponible fins el dia 31/12/2023 / Publicada el 3 de novembre de 2022

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat els criteris de distribució i el repartiment territorial del crèdit destinat al finançament del Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic fruit de l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç. Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 4 del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Suport al comerç”. La convocatòria té com a finalitat promoure la incorporació de noves tecnologies que permetin a les pimes del comerç local, de forma individual o per mitjà de les associacions del sector, donar resposta als nous hàbits de consum (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a actuacions d’enfortiment industrial del sector agroalimentari, en el marc del PERTE Agroalimentari

Disponible fins el dia 31/12/2022 / Publicada el 3 de novembre de 2022

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat les bases reguladores dels ajuts, en règim de concurrència competitiva, a actuacions d’enfortiment industrial del sector agroalimentari dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica per a la modernització i diversificació del sector agroalimentari (PERTE Agroalimentari). Aquests ajuts s’emmarquen en la inversió 2 del component 12 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Programa d’impuls de la Competitivitat i Sostenibilitat Industrial”. Actuacions subvencionables Aquesta línia d’ajuts està destinada a donar suport a projectes tractors integrats per projectes primaris estructurats al voltant de tres blocs que (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2022 per al desenvolupament del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec seu

Convocatoria finalitzada / Publicada el 27 d'octubre de 2022

Termini presentació sol.licituds: El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza a les 15.00 hores del desè dia hàbil. Quantia: La quantia del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria es fixa en un import de 18.325,92 euros, que incorpora al cost salarial el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal. En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que no pot ser en cap cas inferior al 50% de la (...).

+ Ampliar informació


Subvenció per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Disponible fins el dia 11/12/2022 / Publicada el 21 d'octubre de 2022

Subvenció que té per objectiu incentivar l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital mitjançant subvencions a les empreses ubicades a Molins de Rei amb un màxim de deu treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement. Es subvenciona amb un import màxim de 1.500€ pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, segons estableix l’art. 4 de les bases. El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació és a partir del  22 (...).

+ Ampliar informació


Subvenció de les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (reta) i despeses de local

Disponible fins el dia 11/12/2022 / Publicada el 21 d'octubre de 2022

Subvenció que té per objectiu  incentivar la creació del propi lloc de treball per part de persones de Molins de Rei en situació de desocupació o que ubiquin la seva activitat econòmica a Molins de Rei,  que es constitueixen en treballadors autònoms per desenvolupar una activitat empresarial o professional. Es subvenciona amb un import màxim de 2.300€ per persona emprenedora pel finançament de despeses relacionades amb les quotes del RETA i despeses del local, segons estableix l’art. 5 de les bases. El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació és a partir del  22 d’octubre fins a (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria del Kit Digital per empreses d’entre 0 i 3 treballadors dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Disponible fins el dia 20/10/2023 / Publicada el 13 d'octubre de 2022

Convocatòria del Kit Digital per empreses d’entre 0 i 3 treballadors dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Les ajudes (el dret de les quals al cobrament es denomina als efectes d’aquesta Convocatòria “bo digital“) d’aquesta Convocatòria tenen la consideració de subvenció directa, atorgades mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, i consistiran en disposicions dineràries destinades a finançar l’adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat les referències dels quals es trobin accessibles en el Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa Kit Digital, regulat a l’ article 12 de les Bases Reguladores. L’import màxim d’ajuda per (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now