Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial, convocatòria per als anys 2021 i 2022

Disponible fins el dia 31/12/2022 / Publicada el 25 de març de 2021

Convocatòria per a la concessió d’ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial per als anys 2021-2022. Seran objecte de finançament: – Projectes de digitalització de la indústria mitjançant l’aplicació de tecnologies vinculades a la indústria 4.0, com ara dades massives (big data), robòtica cooperativa, eines de simulació, integració de sistemes en la cadena de valor, internet de les coses, ciberseguretat, gestió de la informació al núvol, fabricació additiva o realitat augmentada. – Projectes d’inversió que tinguin un impacte cert, quantificable i mesurable al llarg del temps sobre almenys (...).

+ Ampliar informació


Subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 26 de març de 2021

Podran ser beneficiaris d’aquest ajut els autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn (bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, sales de festa amb espectacle i concerts d’infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes), així com parcs infantils privats, afectats per les mesures de tancament decretades pel Procicat els mesos d’agost i d’octubre de l’any passat, respectivament. La subvenció consistirà en un pagament únic a cada beneficiari, amb l’aportació següent: • Parcs infantils privats: 6.000 euros • Establiments d’oci nocturn de menys de 10 treballadors: 5.000 euros • Establiments d’oci nocturn de 10 o (...).

+ Ampliar informació


Ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l’activitat física i l’esport a causa de l’ajornament o la suspensió de competicions esportives d’àmbit català, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 13 de març de 2021

El termini de presentació de sol·licituds és de cinc (5) dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament per mitjà del model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l’adreça Tràmits gencat (tramits.gencat.cat). La identificació i la signatura electrònica de la persona sol·licitant es farà mitjançant els sistemes d’identificació i de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, i que es poden consultar a: https://web.gencat.cat/ca/tramits/…/certificacio-digital/, de conformitat amb l’Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s’aprova el Protocol d’identificació (...).

+ Ampliar informació


Ajuts extraordinaris per als establiments de més de 400 m2 i establiments ubicats en recintes comercials afectats per la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 10 de març de 2021

Els requisits per accedir són: Ser una persona autònoma (estar donada d’alta en el règim d’autònoms) o una pime. Tenir l’establiment operatiu a Catalunya. Acreditar que l’activitat de la persona sol·licitant s’ha vist afectada econòmicament per les mesures de salut pública decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 i ha estat obligada a tancar. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d’acord amb la normativa en matèria de subvencions. Complir els requisits establerts a la normativa en matèria (...).

+ Ampliar informació


Ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música

Convocatoria finalitzada / Publicada el 2 de març de 2021

S’estableix un ajut extraordinari, de pagament únic per un import fix de 750 euros destinat a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i música, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d’aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit durant l’any 2020 una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19. Les persones beneficiàries de l’ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents de les (...).

+ Ampliar informació


Ajuts extraordinaris de suport als afectats de la COVID-19 i per al manteniment de llocs de treball en ERTO de les petites empreses, microempreses i cooperatives

Convocatoria finalitzada / Publicada el 15 de febrer de 2021

Convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col•lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives. Podran ser beneficiaries d’aquesta ajuda, les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu, a data de 31 de gener de 2021. Als efectes d’aquests ajuts, s’especifica la categoria de micro (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now