Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Cupons indústria 4.0

Convocatoria finalitzada

Per fer una diagnosi i identificar oportunitats de millora que ajudin a les empreses a fer un canvi estratègic, organitzatiu i cultural. Per implementar actuacions en indústria 4.0: proves de concepte o actuacions que impulsin la incorporació de tecnologia 3D Printing. Ajut màxim de 14.000 €.

+ Ampliar informació


Cupons a la Innovació

Convocatoria finalitzada

Els Cupons a la innovació es poden bescanviar per un o més d’aquests serveis: Cupons a la innovació Per dissenyar nous productes o serveis. Per millorar el teu model d’innovació des d’un punt de vista estratègic i operatiu. Ajut màxim de 5.000 €. Cupons d’economia circular Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos. Ajut màxim de 5.000 €. Cupons de fiscalitat Per contractar serveis experts d’assessorament en fiscalitat. Per obtenir certificats en matèria de seguretat jurídica. Ajut màxim de 3.000 €. Cupons de propietat industrial Per fer estudis previs de patentabilitat. Per redactar i presentar patents internacionals. Ajut màxim de 5.000 €. (...).

+ Ampliar informació


Ajuts del Programa de Missions Internacionals

Convocatoria finalitzada

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió dels ajuts del Programa de Missions Internacionals, que preveu la concessió d’ajuts a projectes d’organització i coordinació de missions col·lectives i a projectes d’organització i coordinació de visites a Catalunya de grups de potencials compradors, operadors o prescriptors econòmics estrangers. El termini de presentació de sol·licituds serà fins a les 14 hores del dia 18 de novembre de 2019.

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a les empreses que contractin persones aturades de Molins de Rei

Disponible fins el dia 30/10/2020

Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses i, al mateix temps, a les persones de la vila en situació d’atur, l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat una nova convocatòria de subvencions a les empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei, desprès de la bona acollida que han tingut les convocatòries anteriors. En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà amb fins a 4.200 euros a les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones de Molins de Rei en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorga a (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a las empresas que contraten personas desempleadas de Molins de Rei

Disponible fins el dia 30/10/2020

Con el objetivo de ayudar a las empresas y, al mismo tiempo, a las personas desempleadas de Molins de Rei, el Ayuntamiento de Molins de Rei ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones a las empresas para la contratación de personas desempleadas de Molins de Rei, después de la buena acogida que han tenido las anteriores. En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará con hasta 4.200 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses a personas de Molins de Rei en situación de desempleo. La subvención máxima se otorga (...).

+ Ampliar informació


Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques

Convocatoria finalitzada

Bases reguladores per a la concessió d’ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents que basen la seva activitat en les aplicacions de tecnologia pròpia per a la generació de nous productes, processos, serveis o desenvolupament de nous models de negoci). El termini per presentar sol·licituds és fins el 5 de novembre del 2019 a les 14:00 hores.

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now