Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Subvencions per a l’any 2022 per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE

Convocatoria finalitzada / Publicada el 15 de desembre de 2021

Les mesures de foment del treball autònom que regula aquesta convocatòria consisteixen en la subvenció d’un import fix de fins a 13.510,00 euros per a cada jove que es doni d’alta com a treballador/a autònom de manera ininterrompuda en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), en el règim especial de treballadors del mar, en el règim especial de treballadors de la mineria del carbó o en la mutualitat del col·legi professional corresponent, durant un període de 12 mesos per garantir un ingrés mínim al treballador/a autònom a l’inici de la seva activitat econòmica. Poden ser (...).

+ Ampliar informació


Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

Convocatoria finalitzada / Publicada el 12 de novembre de 2021

L’objecte d’aquesta Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat. Cal presentar el formulari d’inscripció prèvia dins del termini. Aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut. Els requisits de les persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia són: Empresaris o professionals i les empreses que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) (...).

+ Ampliar informació


Convocatòria subvencions per a empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei

Disponible fins el dia 31/07/2022 / Publicada el 9 de novembre de 2021

S’ha obert  la convocatoria de subvencions per a empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei. Les empreses sol·licitants es podran beneficiar d’un màxim de 4.200 € en concepte d’ajut per a cada sol·licitud per contractes de sis mesos a jornada complerta. Per jornades de treball a temps parcial les quanties anteriors es calcularan proporcionalment a la jornada efectivament contractada, essent el mínim exigible el 50% de la jornada laboral complerta. En el cas que el contracte laboral tingui una durada de dotze mesos, les empreses sol·licitants es podran beneficiar de fins a 2.000€ més d’ajut (...).

+ Ampliar informació


Ajuts a projectes singulars en mobilitat elèctrica, MOVES II

Convocatoria finalitzada / Publicada el 28 d'octubre de 2021

Són elegibles per aquest nou programa els projectes relacionats amb la utilització del vehicle elèctric i de pila de combustible que contribueixin a la reducció del consum d’energia final i, com a conseqüència, a la menor dependència energètica del petroli i la disminució d’emissions de CO2. S’atorgaran ajuts als projectes que presentin un grau significatiu d’innovació en alguna de les següents àrees: Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC; Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora, recàrrega d’hidrogen per vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents; Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per mobilitat; Projectes de desenvolupament o innovació de nous processos o (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci

Convocatoria finalitzada / Publicada el 27 d'octubre de 2021

Qui pot ser beneficiari? Empreses constituïdes segons alguna de les següents formes jurídiques: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa i, amb establiment operatiu a Catalunya. Què es subvencionarà? La realització, per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ, d’un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada per l’empresa en el seu pla estratègic. Import màxim de l’ajut? Màxim del 75% de la despesa subvencionable del projecte acceptada, amb un màxim de 30.000€ El termini de presentació de sol·licitud restarà obert fins a les 14:00 hores del dia 22 de novembre de 2021. (...).

+ Ampliar informació


Cupons a la indústria 4.0 (2a convocatòria)

Convocatoria finalitzada / Publicada el 26 d'octubre de 2021

Els Cupons a la indústria 4.0 tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els processos de l’empresa. Es poden bescanviar per un dels següents serveis: Cupó diagnosi indústria 4.0: Definició d’un full de ruta per a la transformació digital de l’empresa. Aquesta diagnosi inclou la identificació d’oportunitats de millora per permetre la incorporació de noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l’establiment de plans de transformació. Ajut màxim: 8.000 euros (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now