Normativa i butlletins oficials

Calendari del contribuent

+ Més informació


Gestió tributària

La web de l’ ORGT permet fer-hi determinats tràmits, alguns d’ells amb signatura electrònica per obtenir-ne el resultat al moment.

+ Més informació


Reglaments Municipals

Reglaments de funcionament de diversos òrgans i serveis municipals.

+ Més informació


Ordenances municipals

Les ordenances municipals vigents són les que tot seguit es detallen.

+ Més informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now