Altres normatives

Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic.

+ Més informació


Planejament urbanístic: pla parcial urbanístic del sector industrial Les Llicorelles

+ Més informació


Planejament urbanístic: pla especial de modificació d’usos de les parcel·les 8, 9, 10 i 19 del pla parcial MR-1 i parcel·la 1 del pla parcial MR-2, polígon industrial el pla

+ Més informació


Planejament urbanístic: pla especial de reforma interior del sector MR1 del polígon industrial el Pla

+ Més informació


Planejament urbanístic: pla especial de concreció d’usos a la parcel·la d’equipaments del pla parcial d’ordenació MR-1, el Pla

+ Més informació


Planejament urbanístic: pla parcial d’ordenació sector MR-1, polígon industrial del Pla

+ Més informació


Planejament urbanístic: pla parcial d’ordenació sector MR-2, polígon industrial del Pla

+ Més informació


Planejament urbanístic: pla parcial d’ordenació sector Riera del Molí

+ Més informació


Planejament urbanístic: pla general sector Riera del Molí

+ Més informació


Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats

Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats (aprovats el 18 d’octubre de 2016).

+ Més informació


Buy now