Normativa municipal

Calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenges i festius per l’any 2024

- Descarregar: Calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenges i festius per l’any 2024


Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2024 a Molins de Rei

- Descarregar: Calendari oficial de festes laborals per a l’any 2024 a Molins de Rei


Calendari de festius d’obertura comercial per al 2023

+ Més informació


Ordenança municipal reguladora de les activitats i establiments de concurrència pública

+ Més informació


Decret d’horaris de terrasses

- Descarregar: Decret horaris de terrasses


Ordenança de convivència vilatana

- Descarregar: Veure ordenança

+ Més informació


Ordenança municipal reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i les instal•lacions

+ Més informació


Ordenança Municipal d’Activitats i instal·lacions de radiocomunicació

+ Més informació


Ordenança Municipal d’aprofitament de l’energia solar

+ Més informació


Buy now