Normativa municipal

Calendari festes laborals locals (2022)

- Descarregar: Calendari


Ordenança municipal reguladora de les activitats i establiments de concurrència pública

+ Més informació


Ordenança municipal reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i les instal•lacions

+ Més informació


Ordenança Municipal d’Activitats i instal·lacions de radiocomunicació

+ Més informació


Ordenança Municipal d’aprofitament de l’energia solar

+ Més informació


Ordenança municipal reguladora d’establiments prestadors de serveis de telecomunicacions

+ Més informació


Ordenança municipal de soroll i vibracions

+ Més informació


Resum ordenances fiscals 2021

- Descarregar: Resum ordenances fiscals 2021


Pla usos (El Molí)

Pla especial de reforma interior el Molí (regulació dels usos). Juliol 2010

- Descarregar: Pla usos (El Molí)


Buy now