Normativa municipal

Altres ordenances municipals

Les ordenances municipals vigents són les que tot seguit es detallen

+ Més informació


Acord adoptat per la Junta de Govern Local en la sessió ordinària que es va dur a terme el dia 7 d’abril de 2015 referent a la regularització de les activitats innòcues, sense incidències en el medi ambient, la salut de les persones i la seguretat

- Descarregar: Documentació (declaració responsable d'activitats innòcues)
- Descarregar: Documentació (qüestionari de l'activitat)

+ Més informació


Ordenança municipal reguladora de les activitats i establiments de concurrència pública de Molins de Rei

- Descarregar: Veure ordenança
- Descarregar: Documentació (qüestionari de l'activitat)


Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions

- Descarregar: Veure ordenança
- Descarregar: Documentació (qüestionari de l'activitat)


Ordenança municipal reguladora dels establiments prestadors de serveis de telecomunicació per a ús públic

- Descarregar: Veure ordenança
- Descarregar: Documentació (qüestionari de l'activitat)


Calendari del contribuent

+ Més informació


Gestió tributària

La web de l’ ORGT permet fer-hi determinats tràmits, alguns d’ells amb signatura electrònica per obtenir-ne el resultat al moment.

+ Més informació


Reglaments Municipals

Reglaments de funcionament de diversos òrgans i serveis municipals.

+ Més informació


Buy now