Normativa municipal

Ordenances fiscals 2019

Les ordenances fiscals (preus públics, taxes i impostos municipals) per l’any 2019 que van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament.

+ Més informació


Ordenança de convivència vilatana

- Descarregar: Veure ordenança

+ Més informació


Festes laborals, festes locals i festius d’obertura comercial autoritzada 2019

- Descarregar: Festes laborals, festes locals i festius d'obertura comercial autoritzada per a l'any 2019


Prorrogar pel període d’un any, l’acord núm.11 adoptat per la Junta de Govern Local de data 7 d’abril de 2015, de regularització de les activitats innòcues sense incidències en el medi ambient, la salut de les persones i la seguretat

Us informem que degut al vigent marc jurídic que agilitza i simplifica la implantació d’activitats, l’Ajuntament de Molins de Rei, per acord de Junta de Govern de data 29 de març de 2016, prorroga fins el 7 d’abril de 2017 el procediment extraordinari per regularitzar aquelles activitats que es troben en tràmit i es classificarien com a innòcues segons la normativa actual (per exemple locals comercials de menys de 400 m2, activitats de serveis a les persones, despatxos professionals).

Concretament l’Edicte, a l’apartat d’àmbit d’aplicació trobareu els requisits que han de tenir les activitats per poder acollir-s’hi i en l’apartat de procediment s’indica la documentació que cal presentar. Dos d’aquests documents els podeu descarregar a sota d’aquesta informació.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar a activitats@molinsderei.cat

- Descarregar: Documentació (declaració responsable d'activitats innòcues)
- Descarregar: Documentació (qüestionari de l'activitat)


Altres ordenances municipals

Les ordenances municipals vigents són les que tot seguit es detallen

+ Més informació


Acord adoptat per la Junta de Govern Local en la sessió ordinària que es va dur a terme el dia 7 d’abril de 2015 referent a la regularització de les activitats innòcues, sense incidències en el medi ambient, la salut de les persones i la seguretat

- Descarregar: Documentació (declaració responsable d'activitats innòcues)
- Descarregar: Documentació (qüestionari de l'activitat)

+ Més informació


Ordenança municipal reguladora de les activitats i establiments de concurrència pública de Molins de Rei

- Descarregar: Veure ordenança
- Descarregar: Documentació (qüestionari de l'activitat)


Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions

- Descarregar: Veure ordenança
- Descarregar: Documentació (qüestionari de l'activitat)


Ordenança municipal reguladora dels establiments prestadors de serveis de telecomunicació per a ús públic

- Descarregar: Veure ordenança
- Descarregar: Documentació (qüestionari de l'activitat)


Buy now