Normativa municipal

Ordenança municipal reguladora de les activitats i establiments de concurrència pública de Molins de Rei

- Descarregar: Veure ordenança


Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions

- Descarregar: Veure ordenança


Ordenança municipal reguladora dels establiments prestadors de serveis de telecomunicació per a ús públic

- Descarregar: Veure ordenança


Reglament de la venda no sedentaria del mercat ambulant

- Descarregar: Veure reglament


Reglament del Mercat Municipal

- Descarregar: Veure reglament


Calendari del contribuent

+ Més informació


Gestió tributària

La web de l’ ORGT permet fer-hi determinats tràmits, alguns d’ells amb signatura electrònica per obtenir-ne el resultat al moment.

+ Més informació


Reglaments Municipals

Reglaments de funcionament de diversos òrgans i serveis municipals.

+ Més informació


Ordenances municipals

Les ordenances municipals vigents són les que tot seguit es detallen.

+ Més informació


Buy now