Normativa municipal

Resum ordenances fiscals 2021

- Descarregar: Resum ordenances fiscals 2021


Pla usos (El Molí)

Pla especial de reforma interior el Molí (regulació dels usos). Juliol 2010

- Descarregar: Pla usos (El Molí)


Pla usos (Centre Vila)

Pla especial urbanístic per a la regulació dels usos al centre vila de Molins de Rei. Juliol 2010

- Descarregar: Pla usos (Centre Vila)


Regulacio dels usos (Sector La Granja)

Modificació puntual del pla parcial d’ordenació del sector la granja (regulació dels usos). Juliol 2010

- Descarregar: Regulacio dels usos (Sector La Granja)


Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal C-8, annex 1, grup 1, apartat 2.2 a), per a l’exercici 2020.

- Descarregar: Modificació ordença fiscal C-8


Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal de la taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local

- Descarregar: Ordenança fiscal de la taxa per la utilització o aprofitament especial dels béns de domini públic local


Ordenances fiscals 2020

- Descarregar: Ordenances fiscals 2020


Resum ordenances fiscals 2020

- Descarregar: Resum ordenances fiscals 2020


Buy now