Normativa i butlletins oficials

Resum ordenances fiscals 2020

- Descarregar: Resum ordenances fiscals 2020


Ordenances fiscals 2020

- Descarregar: Ordenances fiscals 2020


Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats

Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats (aprovats el 18 d’octubre de 2016).

+ Més informació


DOUE- Diario Oficial de la Unión Europea

+ Més informació


Ordenances fiscals 2019

Les ordenances fiscals (preus públics, taxes i impostos municipals) per l’any 2019 que van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament.

+ Més informació


BOE- Boletín Oficial del Estado

+ Més informació


Festes laborals, festes locals i festius d’obertura comercial autoritzada 2019

- Descarregar: Festes laborals, festes locals i festius d'obertura comercial autoritzada per a l'any 2019


DOGC- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

+ Més informació


BOPB- Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

+ Més informació


Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives

En data 16 de juliol de 2015 s’ha publicat al DOGC la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de Cooperatives. El Parlament de Catalunya, va aprovar la nova Llei el 18 de juny, una Llei que pretén donar a les cooperatives el marc jurídic que necessiten per a competir en el segle XXI. La nova Llei entrarà en vigor al cap de vint dies d’haver estat publicada al DOGC (el 5 d’agost del 2015).

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives (DOGC núm. 6914, de 16.7.2015)

- Descarregar: Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives

+ Més informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now