Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Línia start-up capital de coinversió

Disponible fins el dia 30/04/2024 / Publicada el 23 d'abril de 2024

RESOLUCIÓ EMT/1286/2024, de 16 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2024 de la línia Beneficiaris: Les startups sol·licitants han de ser microempreses o pimes, amb el principal centre operatiu a Catalunya, tenir una antiguitat entre 6 mesos i 3 anys, i han de desenvolupar tecnologies profundes (Deep Tech). Aquestes empreses hauran d’haver formalitzat una ronda de finançament amb àngels inversors o fons de capital risc els últims 6 mesos. A efectes d’aquesta línia es consideraran que són empreses emergents Deep Tech o de tecnologia profunda aquelles amb una base tecnològica i científica pròpia, sòlida i demostrable, (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la realització d’actuacions que redueixin l’impacte ambiental, i que fomentin i millorin l’accessibilitat de les empreses o entitats del sector cultural

Disponible fins el dia 02/05/2024 / Publicada el 19 d'abril de 2024

RESOLUCIÓ CLT/1140/2024, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’actuacions que redueixin l’impacte ambiental, i fomentin i millorin l’accessibilitat de les empreses o entitats del sector cultural. L’objecte d’aquesta línia és la concessió de subvencions per a la realització d’actuacions -que no siguin inversions- adreçades a reduir l’impacte ambiental, o que fomentin i millorin l’accessibilitat de les activitats i equipaments culturals de les empreses o entitats culturals. Poden ser beneficiaris aquelles empreses dins dels àmbits del sector audiovisual, de les arts escèniques (dansa, teatre (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la realització de projectes singulars d’especial interès cultural

Disponible fins el dia 30/04/2024 / Publicada el 19 d'abril de 2024

Els projectes han de desenvolupar propostes de les modalitats descrites a l’apartat següent, que no formin part de l’activitat ordinària de l’empresa o entitat privada sol·licitant i que contribueixin al desenvolupament de les empreses culturals i a la professionalització del sector cultural. Aquesta línia de subvencions s’articula en les modalitats següents: Projectes en l’àmbit de les arts escèniques (teatre, dansa i circ). Projectes en l’àmbit de la música. Projectes en l’àmbit de l’audiovisual. Projectes en l’àmbit de les arts visuals. Projectes en l’àmbit del llibre. Projectes multidisciplinaris, que són els que engloben més d’un dels àmbits anteriors. No són objecte (...).

+ Ampliar informació


Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional

Disponible fins el dia 30/04/2024 / Publicada el 19 d'abril de 2024

Va dirigida a les modalitats següents: Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals. Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. S’entenen com a nova creació les reposicions o revisions dels espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat i no s’hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d’estrena de la reposició o revisió. Suport a l’exhibició d’espectacles. Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars. La línia adreçada a activitats de dansa, està dotada amb 680.000,00€ i la d’activitats de circ, té una dotació de 350.000,00€. Poden optar a aquests (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per al desenvolupament de projectes audiovisuals

Disponible fins el dia 09/05/2024 / Publicada el 19 d'abril de 2024

Objecte del programa Donar suport a projectes audiovisuals, tant llargmetratges cinematogràfics de ficció, documentals o d’animació, com llargmetratges televisius de ficció, documentals per a televisió, sèries d’animació, sèries televisives de ficció, sèries documentals o sèries web de ficció, en la seva fase de desenvolupament. Beneficiaris de l’ajuda Les empreses de producció audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment (...).

+ Ampliar informació


Ajuts Programa PIME Sostenible

Disponible fins el dia 23/05/2024 / Publicada el 19 d'abril de 2024

Ajuts Programa PIME SOSTENIBLE, promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, per al desenvolupament de plans de suport per a l’impuls de la innovació en matèria de sostenibilitat, en el marc del Programa Pime Sostenible 2024, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L’objecte de la convocatòria és contribuir a la millora de la competitivitat de les Pimes de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Barcelona, mitjançant la sostenibilitat, així com reactivar l’economia en base a la sostenibilitat, posant en valor les seves repercussions econòmiques, socials i mediambientals. El Programa es materialitza a través de (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now