DOUE- Diario Oficial de la Unión Europea

Imatge DOUE- Diario Oficial de la Unión Europea

BOE- Boletín Oficial del Estado

Imatge BOE- Boletín Oficial del Estado

DOGC- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Imatge DOGC- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

BOPB- Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Imatge BOPB- Butlletí Oficial de la Província de Barcelona