Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Bases reguladores línia ajuts en forma d’avals financers, tècnics i econòmics, per contribuir, en el seu finançament, a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals catalanes i les seves federacions 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’ajut consisteix en la subscripció del 4% de l’import de l’aval financer i econòmic, i de l’1% en cas de l’aval tècnic, en forma de capital de l’empresa Avalis de Catalunya, SGR, i respon a la subscripció de capital obligatòria que han de realitzar els sol·licitants de l’aval per formar part de la societat de garantia recíproca. Objecte de l’aval: – Aval financer: Préstecs destinats a projectes d’inversió en actiu fix així com, el refinançament de passius, la compra de mercaderies i el circulant en general. (Queden excloses les inversions vinculades a promocions immobiliàries). – Aval tècnic: Operacions de riscos (...).

+ Ampliar informació


Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l’economia social

Publicada el 29 de setembre de 2019

Línia de finançament d’economia social i cooperativa. Ajuts en forma de garantia per al finançament d’empreses socials. Es tracta d’ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d’economia social. Els crèdits es poden destinar a les tipologies de projectes següents: – préstecs per al finançament d’inversió en actius fixos, immobilitzat material o immaterial – préstecs per a capitalització d’empreses – préstecs per a necessitats de circulant – préstecs per a compromisos de pagament per a contractes del sector públic. El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 31/14.

+ Ampliar informació


Préstec i+i+i

Publicada el 29 de setembre de 2019

Préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament del circulant i inversions d’empreses que realitzen projectes d’innovació, internacionalització i industrialització. Termini: Fins el 31 de desembre del 2014.

+ Ampliar informació


Subvencions per fomentar l’ús de la llengua catalana

Publicada el 29 de setembre de 2019

La Direcció General de Política Lingüística dóna suport a projectes de foment de l’ús de la llengua catalana a través de línies de subvenció. Més informació a l’enllaç.

+ Ampliar informació


Convocatòria programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

Publicada el 29 de setembre de 2019

Ajuts per a la realització de projectes d’inversió realitzats a Catalunya que es considerin d’alt impacte. Es consideraran projectes d’alt impacte els projectes tant d’empreses ja establertes a Catalunya com d’empreses no establertes, amb projectes d’inversió vinculats als següents tipus de projectes: a) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes. b) Projectes de creació d’ocupació dels següents tipus: – Centres de Serveis, – Centres de decisió d’àmbit supraregional, – Projectes Industrials, – Centres Logístics, – Centres de R+D+i Més informació a l’enllaç Termini: Fins el 19 de desembre de 2013

+ Ampliar informació


Línia Emprenedors, Autònoms i Comerços

Publicada el 29 de setembre de 2019

Línia de préstecs o lísings adreçada a emprenedors, autònoms, microempreses i/o comerços per finançar els seus projectes d’inversió o circulant. El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins el 31 de desembre 2013.

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now