Formació i programes

Formació i programes

SENSIBILITZACIÓ

Seminaris i tallers grupals que tenen per objectiu potenciar les habilitats emprenedores i la capacitat per a generar idees de negoci.
Els seminaris i tallers estan dinamitzats per un assessor del Servei de Creació d’Empreses. Els continguts que es treballen són: el perfil de l’emprenedor, com generar una idea de negoci i com analitzar la seva viabilitat, i diferents aspectes cabdals per crear projectes empresarials viables en el mercat.

A qui s’adreça: a persones que tenen dificultats per trobar feina i que l’autoocupació pot suposar per ells una sortida, persones que estiguin definint el seu itinerari d’inserció laboral i /o persones que havent- se plantejat la possibilitat de l’autoocupació , tinguin dubtes sobre el seu potencial emprenedor o sobre la validesa de la seva idea empresarial.
Durada: tres hores
Informació per fer la inscripció: mitjançant empresa@molinsderei.cat o al telèfon 936684812
Calendari: consultar agenda

FORMACIÓ

Tallers de formació de diferents temàtiques relacionades amb àmbits estratègics de l’empresa: pla econòmic, pla de màrqueting, pla d’organització, aprofitament de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, protecció de dades…

Per poder participar en els tallers de formació és necessari estar inscrit al Servei de Creació d’Empreses de l’Ajuntament de Molins de Rei i haver participat en la sessió informativa del Servei (veure apartat INFORMACIÓ: SESSIONS INFORMATIVES DEL SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES).

A qui s’adreça: a qualsevol persona que es plantegi l’accés al mercat de treball a partir de la creació d’una empresa, o empresaris que hagin creat la seva empresa en els tres últims anys.
Durada: segons la temàtica tenen durada de 3 a 18 hores
Informació per fer la inscripció: mitjançant empresa@molinsderei.cat o al telèfon 936684812
Calendari: consultar agenda


Tornar a tots els serveis a emprenedors

Buy now