Espai Enlaira’t (Viver d’empreses)

Espai Enlaira’t (Viver d’empreses)

Espai per a noves empreses i servei de domiciliació

ENLAIRA’T, és una activitat adreçada a l’empresa de nova creació que consisteix en posar a la seva disposició el servei de domiciliació en el Centre de Serveis a les Empreses Joan N. García Nieto, que ofereix espais d’oficina compartits, prestacions i recursos, que necessiten per iniciar la seva activitat empresarial.

El servei de domiciliació inclou les prestacions bàsiques definides a l’art. 10 de les Condicions Generals d’accès i d’ús, entre les quals destacar l’ús privatiu d’una bústia, per a la recepció de la correspondència de l’usuari de l’activitat i servei de recepció de trucades.

També, segons la necessitat de l’empresa, es pot accedir a packs que inclouen l’ús exclusiu d’una taula i una cadira d’oficina, d’un armari amb clau, equipament informàtic dotat de connexió a Internet, telèfon, i accés a sales de reunions en hores convigudes.

A qui s’adreça: a qualsevol empresa que estigui dintre dels seus primers tres anys de creació.
Informació per fer la inscripció: mitjançant empresa@molinsderei.cat o al telèfon 936684812. I consultant els documents: Condicions Enlaira’t i Catàleg de prestacions.

Sol·licitud inscripció ENLAIRA’T: omplir el document Sol·licitud condició d’usuari i enviar-la al correu electrònic empresa@molinsderei.cat o lliurar en el Centre de Serveis a les Empreses Joan N. García Nieto.

DOCUMENTS:
Sol·licitud condició d’usuari
Condicions Enlaira’t
Catàleg de prestacions


Tornar a tots els serveis a emprenedors

Buy now