Català i emprenedors

Català i emprenedors

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) es dedica especialment al sector econòmic, perquè  és un àmbit que, com qualsevol altre, forma part de la nostra manera de ser i ens identifica. Per això, la llengua també hi és present. La llengua permet la comunicació i el català és una de les claus que obre la porta cap al client.

Els estudis demostren que utilitzar el català no tanca portes. Al contrari, el català és vist com una manera de posar-se al dia, com un benefici més. Per això, el català és una de les llengües amb més presència a Internet.

D’altra banda, segons la Llei 1/1998, de política lingüística i, posteriorment, la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, les empreses i els establiments oberts al públic han de poder atendre oralment i per escrit en la llengua oficial que els clients escullin; han de tenir els rètols fixos, els cartells i les llistes de preus almenys en català; cal que expedeixin els pressupostos, les factures i els tiquets de caixa almenys en català; els fullets, catàlegs, tríptics… també els han de tenir almenys en català, etc.

En aquest enllaç es pot consultar tot el que el CPNL ofereix com a suport a empreses, comerços i nous emprenedors per tal de facilitar la incorporació i l’ús del català en les activitats pròpies d’un establiment o una empresa. A Molins de Rei, el Servei Local de Català és qui pot facilitar les eines per millorar l’ús del català i ho fa a través de:

assessorament lingüístic gratuït:

  • revisions de textos: per correu electrònic o Whatsapp
  • resolució de consultes
  • informació sobre recursos de llengua

cursos de català

  • nivells orals: Inicial, Bàsic i Elemental
  • nivells escrits: Intermedi, Suficiència i Superior
  • cursos presencials i en línia
  • matrícules trimestrals
  • titulació oficial en acabar el nivell

Per a qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Català mitjançant:

El Servei Local de Català de Molins de Rei està ubicat a la Federació Obrera, al carrer de Jacint Verdaguer, 48, 1r pis.


Tornar a tots els serveis a emprenedors

Buy now