Creació d’empreses

Creació d’empreses

Si ets una persona EMPRENEDORA, que tens una idea de negoci, vols avaluar la seva viabilitat i posar-la en marxa, EL SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES DE L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI, membre de la Xarxa Catalunya Emprèn del departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, t’ofereix informació, orientació, assessorament personalitzat, formació, assistència tècnica per a la consolidació de la teva empresa, activitats de cooperació, espais per la teva empresa i recursos de suport. T’assessorarà en tot el procés de desenvolupament de la teva idea, et donarà suport per fer el pla d’empresa i t’informarà sobre els ajuts, subvencions, i altres avantatges que pots demanar.
SI NO TENS UNA IDEA DE NEGOCI, però vols informació sobre com accedir al mercat de treball a través de l’autoocupació, pots participar en seminaris de generació d’idees de negoci.

DADES DE CONTACTE DEL SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES:
CENTRE DE SERVEIS A LES EMPRESES JOAN N. GARCÍA NIETO
C/ Francesc Layret, núm. 15 – Polígon Industrial el Pla, Molins de Rei
Telèfon: 93 668 48 12
Correu electrònic: empresa@molinsderei.cat
Horari Centre: de 8 – 20 de dilluns a divendres

POLÍTICA DE QUALITAT ÀMBIT SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES

Consultar la Política de qualitat àmbit Servei de Creació d’Empreses

INFORMACIÓ

SESSIONS INFORMATIVES DEL SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES
Per poder accedir al Servei de Creació d’Empreses de l’ajuntament de Molins de Rei és necessari participar en una sessió informativa que té per objectiu informar dels diferents recursos que l’ajuntament posa a l’abast dels emprenedors i les empreses, adreces web d’interès, ajuts, subvencions i finançament, i es fa especial èmfasi en la importància del pla d’empresa i els aspectes que tot emprenedor hauria de tenir en compte per conèixer si el seu projecte de negoci pot ser viable tècnica i econòmicament.

En la sessió informativa el participant omplirà una fitxa d’inscripció al Servei de Creació d’Empreses.

A qui s’adreça: a qualsevol persona que es plantegi l’accés al mercat de treball a partir de la creació d’una empresa.
Durada: una hora
Informació per fer la inscripció: mitjançant empresa@molinsderei.cat o al telèfon 936684812
Calendari: veure apartat agenda


CONSULTES

Es poden fer consultes a un assessor del Servei de Creació d’Empreses, mitjançant a l’adreça de correu electrònic empresa@molinsderei.cat o al tel. 936684812.
Les consultes poden ser sobre qualsevol aspecte relacionat amb la posada en marxa de l’empresa: normativa, màrqueting, formes jurídiques, finançament, anàlisi de la idea, el pla d’empresa…
Per poder fer consultes és necessari estar inscrit al Servei de Creació d’Empreses de l’Ajuntament de Molins de Rei i haver participat en la sessió informativa del Servei (veure apartat INFORMACIÓ: SESSIONS INFORMATIVES DEL SERVEI DE CREACIÓ D’EMPRESES)

COOPERACIÓ
Activitats que promouen la cooperació entre els emprenedors, les sinergies, compartir experiències i crear xarxa en el territori.

TROBADA EMPRENEDORS
Gran trobada adreçada a tots els emprenedors que han passat als llargs dels anys pel Servei de Creació d’Empreses de l’ajuntament de Molins de Rei i amb l’objectiu de facilitar un entorn per la cooperació, on es potencia la participació de la dona emprenedora.
Durada: tres hores
Informació per fer la inscripció: mitjançant empresa@molinsderei.cat o al telèfon 936684812
Calendari: veure apartat agenda


Tornar a tots els serveis a emprenedors

Buy now