Assessorament especialitzat

Assessorament especialitzat

ASSESSORAMENT

Si tens una idea d’empresa o projecte i necessites informació, t’oferim assessorament personalitzat i especialitzat amb un assessor del Servei de Creació d’Empreses, sobre qualsevol aspecte relacionats amb la creació, constitució i consolidació del teu projecte: normativa, màrqueting, formes jurídiques, finançament, anàlisi de la idea o el pla d’empresa, entre d’altres.


ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Assistència tècnica als nous empresaris durant els primers tres anys d’activitat.
L’assistència, que realitza un assessor del Servei de Creació d’Empreses, consisteix en analitzar objectivament el funcionament de l’empresa, orientant i recolzant la presa de decisions, i aportant eines que permetin consolidar l’empresa, estabilitzant-la o preparar-la per una nova fase de creixement.

L’assistència es duu a terme preferentment a la pròpia seu de l’empresa.

A qui s’adreça: a qualsevol empresa creada amb el suport del Servei de Creació d’Empreses de l’ajuntament de Molins de Rei, que estigui dintre dels seus primers tres anys d’activitat.
Durada: segons necessitats de l’empresa.
Informació per fer la inscripció: mitjançant empresa@molinsderei.cat o al telèfon 936800297


CAPACITACIÓ EMPRESARIAL

Servei per capacitar emocional i empresarialment als emprenedors i empresaris mitjançant sessions de coaching personalitzades. Els continguts s’adapten a les necessitats concretes de cada cas.  Els aspectes més freqüents que es treballen és  la gestió del temps, gestió de l’estrès, de l’adversitat i del canvi, comunicació amb el client, les relacions socials, habilitats i competències, lideratge i negociació, influència i diferenciació, i el pla d’acció. Aquest servei s’ofereix amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Informació per fer la inscripció: mitjançant empresa@molinsderei.cat o al telèfon 936800297

 

 


ASSESSORAMENT FISCAL ESPECIALITZAT PER EMPRESES DE RECENT CREACIÓ

Assessorament  fiscal adreçat a l’emprenedor que està realitzant el pla d’empresa, i  també durant el primer any de creació de l’empresa, amb l’objectiu de complimentar el coneixement necessari per valorar la viabilitat econòmica i financera del seu projecte;  quina forma jurídica convé més i per què,  revisar les principals obligacions fiscals, comptables i de facturació unides al projecte atesa la forma jurídica que triada i tenir una visió clara del seu propi quadre d’impostos. Servei que s’ofereix amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Informació per fer la inscripció: mitjançant empresa@molinsderei.cat o al telèfon 936800297

 


Tornar a tots els serveis a emprenedors

Buy now