Talent femení

Projectes empresarials promoguts per dones del Servei Creació Empresa Molins de Rei

TALENT FEMENÍ

En aquesta secció trobaràs informació i recursos,  adreçats principalment a la dona, de l’àmbit empresarial i de l’emprendoria.


ASSESSORAMENTS PERSONALITZATS EN CLAU DE GÈNERE

Si tens una idea d’empresa o projecte i necessites informació, t’oferim assessorament personalitzat i especialitzat amb un assessor del Servei de Creació d’Empreses, sobre qualsevol aspecte relacionats amb la creació, constitució i consolidació del teu projecte: normativa, màrqueting, formes jurídiques, finançament, anàlisi de la idea o el pla d’empresa, entre d’altres.

Informació per fer la inscripció: mitjançant empresa@molinsderei.cat o al telèfon 9366684812


CAPACITACIÓ EMPRESARIAL EN CLAU DE GÈNERE

Servei per capacitar emocional i empresarialment als emprenedors i empresaris mitjançant sessions de coaching personalitzades. Els continguts s’adapten a les necessitats concretes de cada cas.  Els aspectes més freqüents que es treballen és  la gestió del temps, gestió de l’estrès, de l’adversitat i del canvi, comunicació amb el client, les relacions socials, habilitats i competències, lideratge i negociació, influència i diferenciació, i el pla d’acció.  Els continguts es treballen en clau de gènere.

Informació per fer la inscripció: mitjançant empresa@molinsderei.cat o al telèfon 936800297


FEM XARXA: TALLER PER A DONES EMPRENEDORES


VISUALITZACIONS DE PROJECTES EMPRESARIALS PROMOGUTS PER A DONES

Projectes en el marc de la TROBADA EMPRENEDORS:

L’Ajuntament de Molins de Rei, amb la col·laboració de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC),  organitza cada any una  trobada adreçada a tots els emprenedors que han passat als llargs dels anys pel Servei de Creació d’Empreses de l’Ajuntament de Molins de Rei, amb l’objectiu de facilitar un entorn per la cooperació. En aquesta trobada es potencia la participació de la dona emprenedora.
Durada: tres hores
Informació per fer la inscripció: mitjançant empresa@molinsderei.cat o al telèfon 936684812
Calendari: veure apartat agenda (previsió propera trobada desembre 2021)

Empresa Petit Rossinyol

Empresa Coach

Empresa Alfil be

Projecte en el marc del Sumem valor:

Empresa Belisima

Empresa Biobo


NOTÍCIES

RECURSOS

El SIAD és el Servei d’Informació i Atenció a les Dones que l’Ajuntament de Molins de Rei posa a disposició de les dones del municipi. Aquest servei ofereix gratuïtament i de forma confidencial: informació, assessorament i acompanyament sobre qüestions de gènere. També afavoreix la participació de les dones, impulsa polítiques d’igualtat i promou Campanyes per sensibilitzar la ciutadania.

  • Elaboracions de plans d’igualtat:

Els plans d’igualtat de les empreses i organitzacions són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer una diagnosi de situació, per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d’igualtat fixen els objectius que es volen assolir, les estratègies que s’han d’adoptar i les accions concretes per aconseguir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius proposats.

En la següent web de la Generalitat trobareu recursos per a l’elaboració de plans d’igualtat

Estudi ‘Emprenedoria i autoocupació femenina, inclosos aspectes de la responsabilitat social corporativa de gènere’ de Maria Bastida


AJUTS I SUBVENCIONS

Podran ser beneficiaris:

 “Podrán adquirir la condición de beneficiarios las pequeñas empresas innovadoras lideradas por mujeres según los términos previstos en el Anexo I de la convocatoria, constituidas como máximo en los tres años anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes de ayuda a la presente convocatoria, con un capital social mínimo, o capital social más prima de emisión o asunción, de 20.000 euros, desembolsado íntegramente, e inscrito totalmente en el registro correspondiente antes de la presentación de la solicitud. Asimismo, deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de depósito de cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, en su caso, en el Registro Mercantil o registro oficial correspondiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes de ayuda de la convocatoria”.

Links:


ENLLAÇOS D’INTERÈS
  • Observatori de la Igualtat de Gènere

Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG). Institut Català de les Dones (gencat.cat)

  • Observatori de Gènere Metropolità (OGM) impulsat per l’AMB amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat

Observatori Gènere Metropolità (OGM)

  • Institut Català de les Dones

Inici. Institut Català de les Dones (gencat.cat)

  • Departament d’Empresa i Treball

Dona Emprèn. Departament d’Empresa i Treball (gencat.cat)

 

Buy now