Actualitat a Espai Empresa

Dones emprenedores digitals. Línia de finançament d’ENISA

Noticia publicada el 15 de maig de 2022


El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, MINECO, destinarà fins a 51 milions d'euros en els propers tres anys a impulsar l'emprenedoria digital femenina, a través de la línia de finançament ENISA (Empresa Nacional d’Innovació, SA).

Objectiu

Donar suport i impulsar, a través del finançament, projectes d’emprenedoria digital femenina i reduir la bretxa de gènere en aquest àmbit.

Empreses beneficiaries

Els préstecs estan destinats a empreses emergents o en fase de creixement, consolidació o internacionalització en les quals una o vàries dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de la societat: en l’accionariat, en l’òrgan d’administració o que formin part de l’equip directiu.

Condicions

  • Import mínim del préstec: 25.000 €

  • Import màxim del préstec: 1.500.000 €

  • Venciment: màxim 9 anys

  • Carència de principal: màxim 7 anys


Requisits

  • Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.

  • Els fons propis de la societat seran equivalents, com a mínim, a la quantia del préstec.

  • L'empresa que sol·liciti un préstec ENISA haurà de mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la gestió.

  • L'empresa que rebi un préstec ENISA, per un import superior a 300.000 €, haurà de tenir auditats externament els estats financers del darrer exercici


Trobareu tota la informació a continuació i en el següent enllaç https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedoras-digitales
Compartir:
Buy now