Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+


RESOLUCIÓ EMT/1594/2024, de 2 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del Programa FSE+, promoguda per Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, per l’any 2024.

L’objecte d’aquesta convocatòria és facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys mitjançant l’autoocupació.

Els requisits, entre d’altres, per rebre l’ajut són:

  • Estar donat d’alta al registre del programa de Garantia Juvenil, en situació Inscrit beneficiari, el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a treballador/a autònom/a.
  • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a treballador o treballadora autònom.
  • Haver iniciat l’activitat econòmica o professional com autònom/a des del 20 de setembre de 2023 i, com a mínim, el mateix dia de presentar la sol·licitud d’aquest ajut.
  • Mantenir de manera ininterrompuda l’activitat econòmica o professional al llarg de tot el període subvencionable.
  • Elaborar un pla d’empresa que doni suport a la decisió d’iniciar una activitat econòmica o professional com a autònom i mostri la solidesa del projecte iniciat, segons model normalitzat.
  • Durant aquest temps, dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a millorar la gestió del negoci o que estigui relacionada directament amb l’activitat econòmica o professional desenvolupada.

 

La quantia de la subvenció serà d’un import fix de fins a 15.876,00 euros per a cada jove.

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins a les 14.00 hores del dia 15 de juliol de 2024.

 En aquest enllaç trobareu el detall de la convocatòria i del procediment per sol·licitar-la.

Compartir:
Buy now