Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a projectes de multilocalització 2024


L’objectiu és donar suport a empreses catalanes que volen ser més competitives, mitjançant la consolidació de la seva internacionalització, creant o adquirint implantacions a l’exterior. És a dir, el projecte a finançar és la creació o adquisició d’una implantació a l’exterior, amb una participació mínima del 10% en el capital social de la mateixa, ja sigui productiva o no productiva, a qualsevol país del món.

Qui pot ser beneficiari i requisits?
Empresa constituïda com a societat de responsabilitat limitada o societat anònima, amb ànim de lucre (no s’inclouen autònoms ni cooperatives ni fundacions), que tingui establiment operatiu a Catalunya i que compleixi:

  • Hagi facturat en els dos darrers exercicis tancats (2022 i 2023) i que la facturació mínima de la matriu al 2023 si el projecte a finançar és una implantació a l’exterior productiva 1M€ i si és no productiva 0,5M€
  • De qualsevol sector excepte la indústria de la defensa/militar
  • Amb rati de solvència (actiu total sobre passiu total) igual o superior a 1,2 al 2023.

Termini presentació de sol·licituds: fins a les 14:00 hores del dia 16 de juliol de 2024.

Més informació fent clic aquí

Compartir:
Buy now