Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a noves oportunitats de negoci

Disponible fins el dia 21/06/2024

RESOLUCIÓ EMT/1717/2024 per la qual es fa pública la convocatòria per a l’any 2024 de les subvencions per a noves oportunitats de negoci.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci que inclou les línies següents:

Línia 1. Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci d’una nova oportunitat per l’empresa.

Línia 2. Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ.

Línia 3. Projectes empresarials de captació de talent, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats als municipis de les zones de transició nuclear segons l’establert a l’annex 4 de les Bases Reguladores

Poden ser beneficiaris d’aquest convocatòria, aquella entitat que exerceixi una activitat econòmica i que estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

A la següent fitxa descriptiva podeu trobar l’import de l’ajut.

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins a les 14:00h del 21 de juny de 2024.

Per més informació sobre aquesta ajuda i del procediment per sol.licitar-la ho podeu fer mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now