Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2024


RESOLUCIÓ EMT/2185/2024, per la qual s’obre la convocatòria de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2024.

 L’objecte d’aquest programa és subvencionar la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral, inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu social a Catalunya.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les cooperatives i les societats laborals que compleixin els requisits que estableix la base 3 de l’Ordre TSF/188/2016, de 27 de juny.

La quantia màxima d’aquestes subvencions és gradual segons els col·lectius següents:

  1. a) Incorporació de persones amb discapacitats com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals: màxim 7.000€
  2. b) Incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals: màxim 5.500€
  3. c) Incorporació de persones menors de 30 anys o amb 45 anys o més com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals: màxim 4.000€. (En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim serà 5.000,00 euros).
  4. d) Persones no incloses en els col·lectius anteriors quan s’incorporin com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals: màxim 2.000,00€. (En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim serà 3.000,00 euros).

En tots els casos les subvencions també es poden concedir quan la jornada de treball del soci treballador o soci de treball incorporat ho sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.

El termini per presentar la sol·licitud de subvenció restarà obert fins a les 14h del proper 3 de juliol de 2024.

Podeu trobar tota l’ informació sobre aquesta convocatòria i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now