Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual


RESOLUCIÓ CLT/1497/2024, de 12 d’abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual (ref. BDNS 754587). (gencat.cat)

Beneficiaris

Empreses de producció o de distribució audiovisual independents que estiguin inscrites en el Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o en el Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals, gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol, i que compleixin els requisits i les condicions que estableix la base 3

L’objecte d’aquestes bases és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual. Aquests projectes només es poden referir a l’assistència a mercats i a activitats d’indústria. Als efectes d’aquestes bases s’entenen per activitats d’indústria les que no són únicament de promoció del producte audiovisual.

S’estableixen les modalitats següents:

  • Projectes d’internacionalització d’empreses de producció audiovisual independents que internacionalitzin obres audiovisuals en qualsevol fase de producció o acabades.
  • Projectes d’internacionalització d’empreses de distribució audiovisual independents amb comercialització d’un catàleg d’obres audiovisuals en qualsevol fase de producció o acabades. Aquestes distribuïdores han de ser exportadores.
Compartir:
Buy now