Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei per a autònoms i microempreses per la mobilitat sostenible

Disponible fins el dia 31/07/2021

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei amb la finalitat de contribuir a la reactivació econòmica de les empreses, que no es perdin llocs de treball,  i impulsar mesures que promoguin empreses ambientalment sostenibles, s’estableixen els ajuts per la mobilitat sostenible dels autònoms i microempreses.

En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvenciona a les empreses ubicades a Molins de Rei amb un màxim de 10 treballadors, amb un import màxim de 2.000€ per empresa pel finançament de l’adquisició de vehicles elèctrics 100%, amb un import màxim de 1.000€ per vehicles híbrids endollables amb autonomia superior a 40 km, destinats a l’ús de taxi o a ús comercial. Aquests imports s’incrementaran en un 10% en el cas d’acreditar el desballestament d’un vehicle autoritzat per al ús comercial o de taxi sense etiqueta mediambiental de la DGT del qual era titular, en els tres mesos anteriors a l’adquisició del vehicle subvencionat.

Els vehicles subvencionables han de ser de quatre rodes, inclosos dintre dels permisos de conducció B1, B o C1.

També es subvencionarà motocicletes elèctriques per a ús comercial, amb un import màxim de subvenció del 10% del preu de venda abans d’IVA, i amb un llindar màxim de subvenció de 350€.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 31 de juliol de 2021 o fins que s’esgoti el crèdit disponible.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les empreses beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, termini, forma de justificació i bases reguladores de la convocatòria en l’arxiu de documentació.

Per qualsevol consulta i suport en la tramitació, es pot posar en contacte amb l’Oficina d’Atenció a l’Empresa trucant al 936800297 de 8 a 15h o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Per Decret d’Alcaldia número 2075 de data 30 de desembre de 2020, s’ha aprovat l’ampliació del termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació fins al 31 de juliol de 2021.

Compartir:
Buy now