Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat 2024

Disponible fins el dia 26/07/2024

RESOLUCIÓ EMT/2233/2024, per la qual es fa pública la convocatòria per a l’any 2024 per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat.

L’objecte d’aquesta convocatòria és subvenciona projectes de reforç de la competitivitat relacionats amb el canvi estratègic a través de la innovació tecnològica o en models de negoci, la connexió i cooperació internacional, la detecció, atracció i desenvolupament de talent i la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental a través del valor compartit.

Es divideix l’ajut en dues línies:

  • Línia 1. Projectes de reforç competitiu empresarial.
  • Línia 2. Projectes de reforç competitiu empresarial en zones nuclears.

Quina és la intensitat i l’import de l’ajut?

  • Línia 1. Projectes de reforç competitiu empresarial:

Els projectes podran tenir un cost subvencionable sol·licitat màxim de 100.000 euros. La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada. Només pel clúster sol·licitant, la despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada. El cost subvencionable màxim acceptat per aquest concepte serà de 2.000,00 euros per justificació realitzada, que ha d’incloure tots els beneficiaris del projecte.

  • Línia 2. Projectes de reforç competitiu empresarial en zones nuclears:

Els projectes podran tenir un cost subvencionable sol·licitat màxim de 200.000,00 euros. D’aquest cost subvencionable aprovat, mínim el 30% ha de ser de beneficiaris ubicats en zones impactades per fons nuclears, d’acord al llistat de l’apartat observacions.

La intensitat de l’ajut serà del 75% de la despesa subvencionable acceptada

El termini de presentació de sol·licituds, restarà obert fins a les 14.00 hores del 26 de juliol de 2024.

Podeu trobar tota la informació sobre aquesta ajuda a la següent fitxa descriptiva i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now