Ajuts, subvencions i finançament

Programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador/ora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec


RESOLUCIÓ EMT/2428/2024, per la qual s’obre la convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2024 per al desenvolupament del programa “TU+1” de foment de la contractació indefinida d’un treballador/ora per part d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec.

L’objecte d’aquesta convocatòria és incentivar les persones autònomes, sense treballadors/es a càrrec seu, perquè contractin persones de manera indefinida, durant un període mínim de 18 mesos i que la persona que es contracti estigui en situació d’atur, inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). ´

L’ajut consisteix en subvencionar aquests contractes de forma que es fomenta la contractació indefinida, es crea ocupació i s’afavoreix el creixement dels negocis de persones autònomes.

Podran ser beneficiaris:

  • A persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades a càrrec seu.
  • A les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.
  • A persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores a càrrec seu sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores.

La quantia del mòdul econòmic per aquesta convocatòria pot arribar fins a un import de 20.850 € per contracte formalitzat a jornada completa.

El termini de presentació de sol·licituds restà obert des del 5 de juliol de 2024, a les 9:00 h i fins al 12 de setembre de 2024, a les 14:00h.

Podeu trobar tota la informació sobre aquesta convocatòria i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now