Ajuts, subvencions i finançament

Convocatòria subvencions per a empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei

Disponible fins el dia 31/07/2022

S’ha obert  la convocatoria de subvencions per a empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei.

Les empreses sol·licitants es podran beneficiar d’un màxim de 4.200 € en concepte d’ajut per a cada sol·licitud per contractes de sis mesos a jornada complerta. Per jornades de treball a temps parcial les quanties anteriors es calcularan proporcionalment a la jornada efectivament contractada, essent el mínim exigible el 50% de la jornada laboral complerta.

En el cas que el contracte laboral tingui una durada de dotze mesos, les empreses sol·licitants es podran beneficiar de fins a 2.000€ més d’ajut per contracte a jornada complerta,  o la quantia d’ajut proporcional segons grup de cotització, i tipus de jornada efectivament contractada. En aquest cas, el contracte pot ser també inicialment de sis mesos, i posteriorment prorrogat per sis mesos més.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació és fins al 31 de juliol de 2022 o fins ques’exhaureixi el crèdit disponible.

El període imputable a l’assignació econòmica és l’associat a les despeses de l’article 6 de les Bases que es realitzin a partir de l’1 de gener de 2021 i sempre abans del 31 de desembre de 2022.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les empreses beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, termini,  forma de justificació i  les bases reguladores, en aquest apartat en la part de documentació.

Per qualsevol consulta i suport en la tramitació, es pot posar en contacte amb l’Oficina d’Atenció a l’Empresa trucant al 936800297 de 8 a 15h o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Compartir:
Buy now