Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts Programa PIME DIGITAL 2024

Disponible fins el dia 29/05/2024

Ajuts Programa PIME DIGITAL 2024, promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, per al desenvolupament de plans de suport de solucions TIC en el marc del Programa PIME Digital 2024, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

L’objecte de la convocatòria és la incorporació sistemàtica de les TIC a l’activitat habitual de les pimes, integrant eines competitives claus en la seva estratègia i maximitzant les oportunitats que ofereixen per millorar-ne la productivitat i la competitivitat.

El Programa es materialitza a través de les següents accions de suport directe:

  1. Diagnòstic Assistit de TIC per a la realització d’una anàlisi exhaustiva del nivell de digitalització de la empresa que permetrà conèixer l’esquema i la situació del nivell de competitivitat de la mateixa en el seu entorn econòmic i de mercat, així com identificar les seves necessitats tecnològiques.
  2. Ajuts econòmics per a la implantació de les solucions i millores detectades que es detallaran en el Pla Personalitzat d’ Implantació que tindrà en compte les característiques dels projectes a implantar, els proveïdors seleccionats lliurement per l’empresa per emprendre els mateixos i el finançament compromès. Per a cada projecte es definiran els conceptes i costos elegibles, així com els terminis d’ execució i justificació de la inversió realitzada.

La quantia màxima d’ajuda per empresa serà de 2.996,00€, essent el pressupost màxim elegible de 7.490,00€ (7.000,00€ des cost directe + 7% de costos indirectes associats), que serà prefinançat en la seva totalitat per l’empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 40%

El termini per a la presentació de sol·licituds s’obrirà a les 12:00 del proper 22 de maig de 2024 i finalitzarà el dia 29 de maig de 2024 a las 12:00h, si bé el termini podrà escurçar-se en cas de que s’esgoti el pressupost.

Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta ajuda i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now