Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts per facilitar l’accés al finançament de projectes de reindustrialització i impuls de l’activitat industrial a Catalunya.

Disponible fins el dia 31/05/2027

RESOLUCIÓ EMT/1893/2024, per la qual es fa pública la convocatòria per al període 2024 a 2027 de la línia d’ajuts per facilitar l’accés al finançament de projectes de reindustrialització i impuls de l’activitat industrial a Catalunya.

L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar projectes d’inversió en actius fixos i despeses de circulant per a la modernització, transformació del model de negoci, ampliació de capacitats productives o creació de nous establiments industrials que compleixin els requisits generals i específics de la base 6.

Tipologia de projectes subvencionables:

  • Pel que fa als projectes d’inversió:
  • L’adquisició d’actius materials o immaterials del projecte d’inversió presentat.
    • Els imports d’instal·lacions, obra civil i altres que no siguin maquinària del procés productiu, no podran superar, amb caràcter general, el 25% del total de la inversió subvencionable.
  • Pel que fa al circulant:
  • Es consideren subvencionables les despeses de circulant relatives exclusivament a activitats de producció i fabricació.

Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre les empreses industrials i de serveis a la producció amb codi de classificació catalana d’activitat econòmica del 10 al 33 que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya.

El termini de sol·licitud restarà obert fins a les 14:00h del 31 de maig de 2027.

Podeu trobar tota l’informació sobre aquesta convocatòria i del procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç i la web de l’Institut Català de Finances.

Compartir:
Buy now