Servei de consultoria per empreses industrials

Coneix el que et podem oferir com empresa

Servei iniciat l’any 2020 que ofereix assessorament a les empreses del sector industrial amb la finalitat de detectar les oportunitats mitjançant l’anàlisi dels processos actuals i l’aplicació dels models d’alineació de la innovació, la tecnologia i l’estratègia, factors clau per al creixement i la supervivència de les empreses.

El diagnosi es fa  mitjançant l’assessorament de consultoria acreditada per Acció, amb expertesa en aquest àmbit, propera i flexible a les necessitats de l’empresa.

La metodologia utilitzada és la de workshops. Es tracta d’una sessió inicial, d’aproximadament una hora de durada, per copsar les inquietuds de les empreses, els propers reptes i el grau de maduresa amb eines d’Indústria 4.0. Posteriorment, la consultoria s’estructura en base a sessions de treball dinàmiques de fins a 15 hores per empresa, distribuïdes en 5 sessions de 3 hores cada una.

El Projecte es desenvolupa en 4 etapes, d’acord amb els següents objectius:

  1. Anàlisi del punt de partida i processos principals i estratègia de l’empresa.
  2. Detecció d’oportunitats
  3. Presentació de les noves tecnologies  4.0 que s’escauen a l’empresa per assolir els seus
  4. Plantejament: pla d’accions pel desplegament i objectius a assolir

Per accedir a aquest assessorament, gratuït per a l’empresa, caldrà que les empreses facin arribar el formulari de sol·licitud degudament complimentat. Els assessoraments s’aniran atorgant per ordre cronològic d’arribada.

També oferim dos qüestionaris, elaborats amb la col·laboració del Col·legi d’Enginyers de Catalunya, que permetrà conèixer el grau de digitalització de l’empresa, el primer  per l’estratègia de digitalització, i el segon per l’ús de les tecnologies.

Per empreses d’altres sectors d’activitat, s’ofereix el següent servei.

 

Buy now