Servei de consultoria per empreses no industrials

Coneix el que et podem oferir com empresa

Estem immersos en la 4a Revolució industrial i és imprescindible convertir la transformació digital en una oportunitat per a les empreses i els emprenedors.  La implantació d’aquestes tecnologies canvia l’organització del treball, la productivitat i la competitivitat de les empreses en un mercat cada vegada més global.

Des del Servei d’Empresa, s’ofereix assessorament en tecnologies 4.0, a les empreses i emprenedors de qualsevol mida i sector d’activitat, perquè coneguin com fer servir les  tecnologies de la informació per aconseguir els seus  objectius empresarials. El servei

La metodologia del servei consisteix en reunions personalitzades amb una consultoria especialitzada  en tecnologies 4.0, en les que es farà una diagnosi a l’empresa sobre l’ús de les tecnologies que ja té implantades i l’ús que està fent, i les recomanacions de tecnologies 4.0 que hauria d’incorporar per ser competitius en el sector en el que operen. En les reunions es podrà aclarir qualsevol dubte sobre la temàtica.  Les reunions durant entre 1,5h i 2 hores, repartides en tres sessions màxim per empresa.  Posteriorment a les  reunions els participants reben un informe amb els resultat la diagnosi i les recomanacions.

Per accedir a aquest assessorament, gratuït per a l’empresa, caldrà que les empreses facin arribar el formulari de sol·licitud degudament complimentat. Els assessoraments s’aniran atorgant per ordre cronològic d’arribada.

Per empreses del sector industrial  es recomana aquest altre servei especialitzat

Buy now