Actualitat a Espai Empresa

La Diputació de Barcelona destaca com a model les polítiques de consolidació empresarial de Molins de Rei

Noticia publicada el 3 d'agost de 2018


Any rere any l’Ajuntament ha anat ampliant la seva carta de serveis a emprenedors i empreses en una clara aposta pel foment de l’esperit emprenedor. 20 anys després de l’inici de la implementació de les polítiques de consolidació empresarial, les empreses assessorades pels serveis municipals registren l’índex més alt de supervivència de la demarcació de Barcelona i se situen 20 punts per sobre de la mitjana de Catalunya. En el seu Informe Territorial de la Demarcació de Barcelona, la Diputació reconeix la feina feta i dedica un article a les polítiques empresarials locals.

Actualment, Molins de Rei ofereix un servei integral de suport als emprenedors i empreses des del moment inicial en que es defineix la idea de negoci fins a la superació de la fase de consolidació. Així, durant els tres primers anys de  funcionament, un equip tècnic especialitzat fa un acompanyament in situ als emprenedors que prèviament han elaborat un pla d’empresa i, mitjançant tècniques de consultoria i dinàmiques de coaching, identifica, analitza i resol problemàtiques vinculades a la gestió del negoci i potencia les habilitats i capacitats.

A banda del suport tècnic, sovint les empreses de nova creació s’han d’enfrontar a la manca de recursos econòmics. Per contribuir a pal•liar-ho, l’Ajuntament ha signat convenis de col•laboració amb diferents entitats bancàries que ofereixen condicions més favorables als projectes empresarials que disposen de l’informe de viabilitat elaborat pel servei d’Empresa. També ofereix ajuts directes destinats al finançament de les despeses del local, al pagament de les quotes mensuals d’autònoms durant el primer any d’activitat o a la contractació de persones aturades i posa a disposició dels emprenedors el servei Enlaira’t, un espai amb recursos compartits a un preu molt econòmic.

Entre l’ampli ventall de recursos amb els que compten les empreses molinenques, també cal destacar l’organització d’activitats destinades a la cooperació empresarial i la informació, recollida al web www.espaiempresa.cat, una eina on emprenedors i empreses poden trobar ajuts i subvencions, normatives, finançament, activitats formatives o projectes supramunicipals.

Aquestes polítiques de consolidació empresarial han contribuït a que Molins de Rei sigui un referent d’emprenedoria i que les empreses assessorades pels serveis municipals registren l’índex de supervivència més alt de la demarcació.

- Descarregar: Informe territorial (article pàg. 91)

Compartir:
Buy now