Actualitat a Espai Empresa

INFO DE SERVEI: Afectacions per les obres de la Carretera

Noticia publicada el 20 de maig de 2019


A partir del 27 de maig, l’antiga Carretera passarà a ser d’un sol sentit entre la plaça de la Bàscula i el Passeig del Terraplè. El motiu són les obres de renovació que, durant vuit mesos, es faran en aquest tram i que comportaran nombroses afectacions de mobilitat. Tots els vehicles que vulguin desplaçar-se en direcció Sant Feliu de Llobregat hauran d’utilitzar l’itinerari alternatiu habilitat.

En els propers vuit mesos es faran les obres de la reforma de l’avinguda de València i Barcelona. Es tracta d’un projecte estratègic de renovació d’una de les artèries principals de la vila que s’executarà en diferents fases. La primera que s’afrontarà comprèn el tram entre el Passeig del Terraplè i el carrer de Josep Folquer, inclosa la plaça de la Bàscula.
L’abast del projecte va ser decidit per votació popular la primavera del 2017, en un procés presencial i telemàtic en el que van participar 1.854 persones que s’havien registrat prèviament. El 35,74% dels vots van apostar per una reforma que ampliés les voreres, imposant-se a les alternatives de deixar els usos com ara (33,41% de vots) i la que incorporava un carril bici (30,86% de vots). El projecte ha estat impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i té un pressupost de 2.088.529,44 euros.

CONSELLS I RECOMANACIONS

 • En tractar-se d’una via principal, les obres provocaran incidències importants en el trànsit. Mireu d’evitar l’ús del vehicle privat tant com us sigui possible per moure-us per Molins de Rei.

 • Les obres començaran pel costat riu i després es desplaçaran a costat muntanya. D’aquesta manera sempre hi haurà un carril per circular en direcció Quatre Camins. En sentit contrari (Sant Feliu de Llobregat) s’haurà d’utilitzar l’itinerari alternatiu de Verge del Pilar i Felip Canalías.

 • L’ús dels pàrkings privats a la zona afectada, ambdós costats, es mantindrà durant tota l’actuació. Només es limitarà els dies que hi hagi tasques de formigonat i previ avís als veïns.

 • Malgrat que les obres també afectaran la plaça de la Bàscula, en tot moment es garantirà l’accés amb vehicle privat fins a l’estació de RENFE.

 • Les places d’aparcament en zona blava es desplacen al carrer Verge del Pilar. La regulació d’horaris i preus no canviarà. Pel que fa a les zones de càrrega i descàrrega es mantindran en els mateixos punts que estan ara.

 • El transport públic en autobús es veurà afectat per les obres. Els busos interurbans que passen per aquest punt modificaran els seus recorreguts i es reubicaran algunes parades. En tots els casos se n’informarà als usuaris.

 • Els contenidors de brossa es ressituaran durant les obres, però s’intentarà que el desplaçament sigui mínim.

 • L’horari d’obres serà de 8h a 18h. També és possible que es treballi alguns dissabtes al matí (fins a les 14h). D’aquesta manera s’evitaran sorolls nocturns innecessaris.

 • Mentre durin les obres s’instal·larà un sistema d’enllumenat provisional.


INFORMACIÓ I INCIDÈNCIES

L’Ajuntament informarà puntualment de l’evolució de les obres i de les afectacions a través dels seus canals habituals. No obstant això, i davant de qualsevol incidència, els veïns i veïnes de Molins de Rei poden contactar mitjançant:

 • Telèfon: 93 680 33 40

 • Correu electrònic: ajuntament@molinsderei.cat

 • Agent d’obres: Agent cívic degudament identificat/da que estarà a la zona

- Descarregar: Nota de premsa amb consells i recomanacions
- Descarregar: Folleto informació i recomanacions

Compartir:
Buy now