Vídeos i guies

Material elaborat per l'àmbit de Promoció de la Vila de l'Ajuntament de Molins de Rei.

Conferència Big Data i Intel·ligència Artificial: la nova realitat empresarial

Demostració robòtica col·laborativa

Robòtica col·laborativa

Formació professional dual

La integració de la robòtica col·laborativa industrial i de serveis a les PIMES

Buy now