Ajuts, subvencions i finançament

S’ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds de les subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei de les quotes del RETA i despeses de local, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica

Disponible fins el dia 31/12/2021

El passat 29 de juliol s’ha aprovat per Decret d’Alcaldia número 1219 l’ampliació del termini de presentació de les sol•licituds i de la documentació i del període imputable a l’assignació económica fins el 31 de desembre de 2021.

Es subvenciona amb un import màxim de 2.300€ per autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació, i que hagin causat alta inicial en el Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l’1 de setembre de 2019, pel finançament de despeses relacionades amb les quotes del RETA i despeses del local, segons estableix l’art. 5 de les bases.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les persones beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, forma de justificació i bases reguladores de la convocatòria en l’arxiu de documentació.

Per qualsevol consulta i suport en la tramitació, es pot posar en contacte amb l’Oficina d’Atenció a l’Empresa trucant al 936800297 de 8 a 15h o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Compartir:
Buy now