RESUM 

BNE 2024 RESULTATS :

El 100% considera que la jornada ha estat variada i amena.
El 100% ha obtingut contactes nous gràcies a la dinàmica de les reunions.

Un 34% dels participants ha realitzat entre 1 i 4 reunions.
Un 50% ha realitzat entre 5 i 8 reunions.
Un 15% més de 9 reunions.

Els participants consideren que el 57.7% dels contactes obtinguts són d’alta qualitat.

 

Reunions agendades : 265
Reunions mantingudes : 240

REGISTRADES

CONFIRMACIONS PARTICIPANTS

EMPRESES

55

53

42

PARTICIPANTS 57 48

55

 

 

BNE 2023 RESULTATS

El 100% ha pogut promocionar la seva empresa i d’aquests el 80% amb alta intensitat.
El 100% considera que la jornada ha estat variada i amena i el mateix 80% amb valoració màxima.

El 100% ha obtingut contactes nous gràcies a la dinàmica de les reunions i aquests contactes, d’aquests, el
56% entre 4 i 10 contactes i el 44% restant entre 1 i 3.
Els participants consideren que el 68% dels contactes obtinguts són d’alta qualitat.
El 100% afirmen que han aconseguit nous coneixements i noves oportunitats de negoci.

 

Reunions agendades : 285
Reunions mantingudes : 250

REGISTRADES

CONFIRMACIONS

PARTICIPANTS

EMPRESES

39

38 36
PARTICIPANTS 49 48

51

 

Buy now