Formació professional

La Formació Professional (FP) en alternança i dual és la modalitat de formació en la qual l’estudiant esdevé aprenent

Formació Professional Dual

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·aboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procès for-matiu dels alumnes.

La Formació Professional (FP) en alternança i dual és la modalitat de formació en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.

Els objectius són:

  1. Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses.
  2. Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent.
  3. Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

Es valora a partir d’una enquesta realitzada entre l’empresarial, els centres educatius i els aprenents.

Es destaquen les valoracions següents:

  1. L’aprenent esdevé el relleu dels treballadors jubilats.
  2. És una oportunitat de desenvolupament professional en un àmbit de treball real
  3. Treballant a l’empresa els estudiants entenen millor el que els professors expliquen a classe.
  4. Participar en l’alternança és el futur de les nostres empreses.
  5. L’aprenent assumeix la cultura i els procediments de l’empresa, a més de Inversió garantida!
  6. Els centres enforteixen els llaços amb les empreses de la zona.
  7. Treballar conjuntament amb l’empresa ajuda a millorar la formació dels estudiants.

El treball en equip ambdues parts, serà profitosa tant per l’empresa que podrà gaudir de personal amb nivell de qualificació més que suficient per ser productiu des del primer moment, com pel centre que podrà sub-ministrar aquest personal amb un perfil professional millor i més proper a les necessitats del mercat laboral.

Els cicles formatius amb FP-DUAL a l’Institut Bernat el Ferrer són:

Informàtica i comunicacions

Electricidad y electrónica

Administració i gestió

Més informació fer clic aquí

Us podeu adreçar a:

Oficina Atenció a l’Empresa (OAE)  Pl. del Mercat, 5-6

Tel. 93 680 02 97

Email: empresa@molinsderei.cat

Videos informatius FP

Informació d’interès

Buy now