Enquestes

Qüestionari sobre tecnologies

Per obtenir el resultat s'han de respondre totes les preguntes.

1. TECNOLOGIES

No existeixen robots en planta.
Els robots automatitzen tasques molt concretes. Els robots poden interactuar entre ells, però no amb les persones.
Robots i persones interactuen en un mateix espai, unint capacitats i donant com a resultat processos més eficients, flexibles i precisos.
No hi ha connexió entre els diferents equips.
La interconnexió parcial d'equips concrets amb els sistemes centrals permet desenvolupar algun procés avançat de fabricació.
Els equips físics estan connectats entre si oferint funcionalitats que aporten un valor afegit diferencial.
Existeix una interconnexió dels diferents elements existents en una planta de fabricació (màquines, utillatges, productes, persones...) per a la seva interacció intel·ligent en temps real.
No s'utilitza la realitat augmentada / virtual.
Existeixen projectes pilot de realitat augmentada / virtual.
La realitat augmentada / virtual s'utilitza de manera parcial.
La realitat augmentada / virtual s'utilitza de manera generalitzada.
No s'utilitza fabricació additiva.
La impressió 3D s'utilitza com a suport al prototipatge.
La impressió 3D s'utilitza per a la creació d'utillatges de procés a la planta.
La impressió 3D s'utilitza per a la creació de peces del producte final.La major part del producte final és produït mitjançant impressió 3D.
No s'utilitza la simulació de processos.
Existeixen projectes pilot de simulació.
La simulació s'utilitza de forma aïllada per determinats processos.
Existeix un model de simulació global de tota l'empresa.
No s'utilitza big data.
Existeixen projectes pilot de big data.
El big data s'utilitza de manera parcial.
El big data s'utilitza de manera generalitzada.
No s'utilitza computació al núvol.
Existeixen projectes pilot de computació al núvol.
La computació al núvol s'utilitza de manera parcial.
La computació al núvol s'utilitza de manera generalitzada.
No s'utilitza IA.
Existeixen projectes pilot d'IA.
La IA s'utilitza de manera parcial.
La IA s'utilitza de manera generalitzada.
No es treballa amb nous materials.
Existeixen projectes pilot d'ús de nous materials.
Els nous materials s'utilitzen de manera parcial.
Els nous materials s'utilitzen de manera generalitzada.
No es treballa amb blockchain.
Existeixen projectes pilot de blockchain.
El blockchain s'utilitza de manera parcial.
El blockchain s'utilitza de manera generalitzada.
Buy now