Enquestes

Qüestionari sobre tecnologies

Eina ADI4.0 d’autodiagnosi per a la Indústria 4.0

L’Eina online ADI4.0 (Auto-Diagnosi Indústria 4.0) permet de manera ràpida fer un autodiagnosi i conèixer de forma immediata el nivell de desenvolupament tecnològic i el grau de maduresa digital de l’empresa.
El present qüestionari va adreçat específicament a la indústria de procés productiu. Altres àmbits o sectors poden necessitar de qüestionaris ajustats a les seves realitats.
L’Eina s’enfoca específicament a qüestions directament relacionades amb l’àmbit 4.0. Hi ha multitud de conceptes fonamentals per a les organitzacions que no s’hi incorporen, per tant, no pot ser utilitzada com a base per a una anàlisi estratègica general.
L’objectiu de l’Eina és ajudar en la reflexió que ha de fer cada organització per tal d’analitzar la seva posició actual i identificar un ideal desitjat a partir del coneixement de totes les oportunitats que ofereix la I4.0.
L’Eina ha estat desenvolupada per la Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers de Catalunya i la Regidoria de Tecnologies 4.0 de l’Ajuntament de Molins de Rei la posa a disposició del teixit productiu local per entendre millor el valor que aporta la I4.0, la qual cosa ha d’ajudar en la seva implantació i, així, incrementar la competitivitat de les empreses.

Per obtenir el resultat s’han de respondre totes les preguntes.

1. TECNOLOGIES

No existeixen robots en planta.
Els robots automatitzen tasques molt concretes. Els robots poden interactuar entre ells, però no amb les persones.
Robots i persones interactuen en un mateix espai, unint capacitats i donant com a resultat processos més eficients, flexibles i precisos.
No hi ha connexió entre els diferents equips.
La interconnexió parcial d'equips concrets amb els sistemes centrals permet desenvolupar algun procés avançat de fabricació.
Els equips físics estan connectats entre si oferint funcionalitats que aporten un valor afegit diferencial.
Existeix una interconnexió dels diferents elements existents en una planta de fabricació (màquines, utillatges, productes, persones...) per a la seva interacció intel·ligent en temps real.
No s'utilitza la realitat augmentada / virtual.
Existeixen projectes pilot de realitat augmentada / virtual.
La realitat augmentada / virtual s'utilitza de manera parcial.
La realitat augmentada / virtual s'utilitza de manera generalitzada.
No s'utilitza fabricació additiva.
La impressió 3D s'utilitza com a suport al prototipatge.
La impressió 3D s'utilitza per a la creació d'utillatges de procés a la planta.
La impressió 3D s'utilitza per a la creació de peces del producte final.La major part del producte final és produït mitjançant impressió 3D.
No s'utilitza la simulació de processos.
Existeixen projectes pilot de simulació.
La simulació s'utilitza de forma aïllada per determinats processos.
Existeix un model de simulació global de tota l'empresa.
No s'utilitza big data.
Existeixen projectes pilot de big data.
El big data s'utilitza de manera parcial.
El big data s'utilitza de manera generalitzada.
No s'utilitza computació al núvol.
Existeixen projectes pilot de computació al núvol.
La computació al núvol s'utilitza de manera parcial.
La computació al núvol s'utilitza de manera generalitzada.
No s'utilitza IA.
Existeixen projectes pilot d'IA.
La IA s'utilitza de manera parcial.
La IA s'utilitza de manera generalitzada.
No es treballa amb nous materials.
Existeixen projectes pilot d'ús de nous materials.
Els nous materials s'utilitzen de manera parcial.
Els nous materials s'utilitzen de manera generalitzada.
No es treballa amb blockchain.
Existeixen projectes pilot de blockchain.
El blockchain s'utilitza de manera parcial.
El blockchain s'utilitza de manera generalitzada.
Buy now