Convenis de personal en pràctiques

Pràctiques en cursos de formació ocupacional i cicles formatius

CONVENIS DE PERSONAL EN PRÀCTIQUES

Des de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila de l’Ajuntament de Molins de Rei s’ofereix el servei de gestió de convenis de personal en pràctiques a empreses:

  • Amb alumnes de cursos de Formació Ocupacional, del projecte SEFED (simulació d’empreses amb finalitats educatives en temes administratius) i del projecte SINGULARS, impartits per l’Ajuntament de Molins de Rei

Especialitats formatives

 

  • Amb alumnes de Cicles Formatius de les especialitats de:
    • Grau Mig
    • Grau Superior
Per qualsevol informació sobre aquest tema, es podeu posar en contacte amb el Servei d’Empresa enviant un correu electrònic a empresa@molinsderei.cat
Buy now