Convenis de personal en pràctiques

Pràctiques en cursos de formació ocupacional i cicles formatius

CONVENIS DE PERSONAL EN PRÀCTIQUES

Des de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila de l’Ajuntament de Molins de Rei s’ofereix el servei de gestió de convenis de personal en pràctiques a empreses:

Per qualsevol informació sobre aquest tema, es podeu posar en contacte amb el Servei d’Empresa enviant un correu electrònic a empresa@molinsderei.cat
Buy now