Vídeos i guies

Material elaborat per l'àmbit de Promoció de la Vila de l'Ajuntament de Molins de Rei.

Demostració robòtica col·laborativa

Robòtica col·laborativa

Formació professional dual

La integració de la robòtica col·laborativa industrial i de serveis a les PIMES

Economia circular, la conversió del residu en recurs. Ponència Bruno López

Economia circular, la conversió del residu en recurs. Ponència Jordi Mayals

Buy now