Vídeos i guies

Material elaborat per l'àmbit de Promoció de la Vila de l'Ajuntament de Molins de Rei.

Les prestacions socials de la quota d’autònom: incapacitat temporal, atur, maternitat o jubilació

10a Trobada Emprenedors: presentació de projectes d’emprenedors i empresaris

El món del cooperativisme

Com afectarà el Brexit la meva empresa?

“El futur del treball en temps digitals (i que caldrà per sobreviure-hi)”

Gestió de la informació clínica dels CDIAP a través d’un aplicatiu informàtic

Buy now